Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Cloud Technologies ogłosił ofertę nabycia nie więcej niż 920 tys. akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału, podała spółka. Wartość nabywanych akcji nie może przekroczyć kwoty 18 mln zł. Proponowana cena zakupu za akcję wynosi nie mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 120 zł.
"Oferty sprzedaży będą przyjmowane od akcjonariuszy w dniach 20-21 grudnia 2017 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu jest Ipopema Securities. [...] Akcjonariusze chcący dokonać sprzedaży posiadanych akcji, zobowiązani są do złożenia stosownych ofert wraz z określeniem proponowanej ceny sprzedaży. Dopuszczalne jest także przesyłanie ofert pocztą na adresIpopema Securities oraz w formie elektronicznej" - podano w komunikacie.
W przypadku, w którym wartość akcji w ramach prawidłowo złożonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży, będzie wyższa niż 18 mln zł lub łączna liczba akcji będzie wyższa niż 920 tys., spółka dokona redukcji liczby akcji zgodnie z określonymi w ogłoszeniu zasadami. Dla każdej otrzymanej oferty sprzedaży zostanie obliczony wynik będący iloczynem liczby oferowanych przez akcjonariusza akcji oraz różnicy pomiędzy ceną maksymalną (120 zł) i ceną za akcję z oferty akcjonariusza. Oferty, dla których wynik będzie najwyższy, zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności, podano także.
"Obecną wycenę giełdową uważamy za atrakcyjną. Wychodzimy też z założenia, że w interesie spółki jest skupić akcje jak najtaniej. Oznacza to, że im niższą cenę zaproponuje akcjonariusz, tym większa szansa, że jego oferta zostanie przyjęta. W ten sposób dajemy też możliwość wyjścia z inwestycji tym akcjonariuszom, którzy z różnych przyczyn muszą sprzedać swoje akcje, bez tworzenia niepotrzebnej presjina kurs" – powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.
Wskazał, że ostatnie lata to dla spółki dynamiczny rozwój, potwierdzony osiąganymi wynikami finansowymi.
"Nie poprzestajemy na tym, zamierzamy się nadal rozwijać, przede wszystkim organicznie, ale bierzemy także pod uwagę przejęcia podmiotów, których dołączenie do grupy wesprze jej dalszy rozwój oraz zwiększy skalę działalności. Zebranie własnych akcji z rynku pomoże w osiągnięciu tego drugiego celu, jak również pozwoli na realizację programu motywacyjnego" – wskazał Prajsnar.
Dodał, że spółka na bieżąco monitoruje rynek obserwując młode firmy, działające w Europie Zachodniej lub USA, które potencjalnie mogą być dla Grupy dobrym celem akwizycyjnym.
"Naszą intencją jest, żeby ich założyciele, a często całe zespoły, wiązały się z nami na dłużej, dlatego, w przypadku pozytywnej decyzji inwestycyjnej, część zapłaty chcielibyśmy finansować naszymi akcjami. W naszej ocenie skupienie ich z rynku jest z kolei bardziej efektywne dla wszystkich obecnych akcjonariuszy, niż rozwadnianie kapitału emisją akcji" – dodał prezes.
Cloud Technologies to polski lider analityki Big Data i jedna z największych na świeciehurtownia danych o preferencjach i zainteresowaniach internautów, przetwarzająca ponad 9 mld anonimowych profili. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 50,8 mln zł, a zysk netto – 16,5 mln zł.
Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a aktualnie prowadzi prace nadprospektem emisyjnym i planuje przejście na rynek główny w 2018 r.
(ISBnews)