Trans Polonia

Grupa Trans Polonia zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 19,35 mln zł w listopadzie 2017 roku, co oznacza wzrost o 11% r/r, podała spółka. "Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2017 r. przychody netto ze sprzedaży grupy kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 208 884 tys. zł, co stanowi 130% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (wyniosły 160 951 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.

APS Energia

Celem strategicznym APS Energia jest uzyskanie docelowo w Polsce minimum 50% przychodów firmy z segmentu trakcji jezdnej, poinformował prezes Piotr Szewczyk. "Spodziewam się, że w niedalekiej przyszłości sprzedaż dla segmentu Transportu i Trakcji Jezdnej (T&T) będzie stanowić istotną część przychodów spółki. Wiążemy z nim bardzo duże nadzieje. Uruchamiamy produkcję seryjną, powtarzalną, bardzo korzystnie rozłożoną w czasie, praktycznie każdego tygodnia będziemy systematycznie produkowali po kilka systemów. Mamy ambitne plany, a naszym strategicznym celem jest uzyskanie docelowo w Polsce minimum 50% przychodów firmy z segmentu trakcji jezdnej" - powiedział Szewczyk, cytowany w komunikacie.


>>> Zobacz też rekomendacje

Reklama

Grupa Exorigo-Upos

Grupa Exorigo-Upos złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu łącznie 10 mln akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. >>>>

Agora

Helios, spółka zależna Agory, podpisała list intencyjny (term sheet) z dwiema osobami fizycznymi w celu założenia spółki zajmującej się rozwijaniem i prowadzeniem sieci lokali gastronomicznych m.in. w segmencie "fast casual", podała Agora. Planowana inwestycja Helios S.A. w nowo utworzoną spółkę wyniesie około 10 mln zł. >>>>

R22

R22 przydzieliła wszystkie 5 201 596 akcji zwykłych, oferowanych w ramach oferty publicznej, w tym 1 701 596 akcji zwykłych na okaziciela oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających, podała spółka. >>>>

Tower Investments

Zarząd Giełdy postanowił dopuścić z dniem 28 grudnia do obrotu na rynku równoległym akcje Tower Investments dotychczas notowane na NewConnect, podała spółka. >>>>

Mirbud

Mirbud podpisał umowę z Schnee Polska na budowę hali magazynowo-produkcyjnej, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 6,12 mln euro (ok. 25,69 mln zł netto). "Przedmiotem umowy jest realizacja w systemie generalnego wykonawstwa hali magazynowo-produkcyjnej o pow. około 11 500 m2 wraz z biurem oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym przyłączami mediów oraz wykonanie dokumentacji budowlanej, w szczególności projektu budowlanego oraz projektu powykonawczego, uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie inwestycji" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen

PKN Orlen ocenia, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku nastąpi w I kw. 2018 r., podała spółka. >>>>

Bank Pekao

Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) dotyczącą kredytów dla startupów z gwarancjami EFI w ramach Programu "EaSI", poinformował bank. Dzięki umowie startupy - firmy działające nie dłużej niż dwa lata, otrzymają 80% zabezpieczenia kapitału i odsetek. Przyznany limit portfela to 60 mln zł, w tym 25 mln to kwota kredyty inwestycyjne, a 35 mln zł to kredyty w rachunku bieżącym do zbudowania w okresie 5 lat. "Dzięki umowie z EFI, otwiera się w Banku Pekao zupełnie nowa jakościowo era w finansowaniu dla startupów. Teraz, młode firmy, które nie zdążyły jeszcze zbudować kapitałów, a jednocześnie potrzebują wsparcia w początkach działalności, mogą uzyskać kredyty, a o gwarancję zatroszczy się bank we współpracy z UE. Dla banku, to też ogromna korzyść, bo dzięki gwarancjom zmniejsza się ryzyko finansowania startupów i możemy otworzyć się na młode firmy" – powiedział wiceprezes Tomasz Styczyński, cytowany w komunikacie.

Synthosu

W ramach wezwania na akcje ogłoszonego przez FTF Galleon, kontrolowany przez Michała Sołowowa złożono zapisy na 415 973 201 akcji Synthosu, poinformowały Dom Maklerski PKO BP oraz Pekao Investment Banking, pośredniczące w wezwaniu. Wzywający zamierzał nabyć 496 690 991 akcji płacąc 4,93 zł za szt, podano wcześniej. >>>>

i2 Development

Ze względu na fakt, że Gmina Wrocław nie skorzystała z prawa pierwokupu, spółki zależne i2 Development zawarły umowę sprzedaży działki we Wrocławiu za 20,99 mln zł, poinformowała spółka. "Gmina Wrocław nie skorzystała z przysługującego jej (...) prawa pierwokupu, w związku z czym spółki pośrednio zależne od emitenta, tj. i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k. oraz i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k., zawarły jako sprzedające umowę sprzedaży nieruchomości składającej się działki gruntu numer 48/6, o powierzchni 0,3225 ha, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Księcia Witolda numer 48-50 za cenę sprzedaży wynosząca 20 987 000 zł netto plus należny podatek od towarów i usług VAT płatną do dnia 30.06.2018 r" - czytamy w komunikacie.

Synektik

Synektik zawarł warunkową umowę zakupu 100% udziałów spółki Monrol Poland, polskiej spółki-córki tureckiej Eczacibasi Monrol, poinformował Synektik. Całkowite zaangażowanie spółki wyniesie ok. 14,7 mln zł, zaś potencjalna transakcja, której sfinalizowanie zaplanowane jest do końca I kw. 2018 roku, zostanie sfinansowana z innych źródeł niż emisja akcji. >>>>

NanoGroup

Akcje spółki NanoGroup zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 5,26% wobec ceny odniesienia i wyniósł 5 zł. >>>>

Archicom

Archicom Residential, spółka zależna Archicomu wygrała przetarg na zakup działki we Wrocławiu o powierzchni 4 231 m2 za ponad 4 mln zł brutto, podała spółka. "Emitent otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu przez gminę Wrocław przetargu nieograniczonego na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Heinricha Lauterbacha. Komisja przetargowa wybrała na nabywcę nieruchomości spółkę zależną emitenta, tj. Archicom Residential spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A." - czytamy w komunikacie.

Emperii Holding

Akcjonariusze Emperii Holding na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany statutu spółki. Spełniony został w ten sposób jeden z warunków wezwania do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding, ogłoszonego przez Maxima Grupe, na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej, podała spółka. >>>>

Marvipol Development

Spółka celowa Marvipol Development (Marvipol Cascade Residence) zawarła z F.B.I. Tasbud umowę o generalne wykonawstwo inwestycji Cascade Residence na stołecznym Mokotowie, poinformowała spółka. Zgodnie z opiewającą na blisko 18 mln zł umową budowa inwestycji ma rozpocząć się w styczniu 2018 r., a zakończenie prac budowlanych ma nastąpić w maju 2019 r., "Cascade Residence to projekt adresowany do szczególnie wymagających klientów. Wybór F.B.I. Tasbud na generalnego wykonawcę projektu gwarantuje klientom Marvipol, stawiającym na nasze inwestycje również ze względu na ich wysoką jakość i ponadczasową solidność wykonania, satysfakcję z zakupu lokalu w mokotowskiej inwestycji" - powiedział dyrektor operacyjny Mariusz Poławski, cytowany w komunikacie.

PGNiG, PKN Orlen

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i PKN Orlen rozpoczęły prace wiertnicze w Kotlinie w Wielkopolsce, poinformowało PGNiG. Kotlin-3 to kolejny odwiert obu spółek na wspólnej koncesji. >>>>

Vantage Development, Rank Progress

- Vantage Development oraz Rank Progress złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, który będzie realizował inwestycję mieszkaniowo-usługową we Wrocławiu, podał Urząd. "Vantage Development S.A. i Rank Progress S.A., na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę. Wspólny przedsiębiorca zostanie utworzony w celu prowadzenia przez obydwie strony inwestycji polegającej na wybudowaniu kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie. Wniosek wpłynął 18 grudnia, sprawa jest w toku.

Griffin Premium RE.

Przemysław Krych zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów Griffin Premium RE.. w związku ze śledztwem prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Prokuraturę, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że zarzuty postawione Krychowi nie dotyczą aktywów związanych ze spółką. >>>>

PKO BP

Decyzją rady nadzorczej Bartosz Drabikowski został odwołany z członkostwa w zarządzie PKO Banku Polskiego z dniem 21 grudnia 2017 r., podała spółka. >>>>

Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Rafała Kozłowskiego na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 stycznia 2018 r. na bieżącą wspólną kadencję zarządu, podał PKO BP. Dotychczasowy wiceprezes nadzorujący obszar finansów i rachunkowości Bartosz Drabikowski został dziś odwołany ze składu zarządu banku. >>>>

OPTeam

Rada nadzorcza OPTeam powołała Tomasza Ostrowskiego do pełnienia funkcji prezesa, poinformowała spółka. >>>>

Stelmet

Stelmet miał wstępnie 37,46 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2016/2017, trwającym od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r., wobec 46,98 mln zł rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Master Pharm

Master Pharm odstąpił od negocjacji w sprawie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, podała spółka. >>>>

Capital Park

Capital Park przydzielił obligacje serii M o łącznej wartości nominalnej 15 125 tys. euro, poinformowała spółka. "Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do depozytu obligacji serii M, o wartości nominalnej 100 euro każda. Jednocześnie spółka informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku, na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, dokonano przydziału 15 250 obligacji o wartości nominalnej 100 euro każda oraz łącznej wartości nominalnej 15 125 000 euro" - czytamy w komunikacie. Obligacje mają oprocentowanie stałe na poziomie 4,1% w skali roku. Termin wykupu obligacji to 21 grudnia 2020 roku, podano także.

Agora

Agora chce razem z siedmioma spółkami zależnymi utworzyć podatkową grupę podatkową, poinformowała spółka. Ma to pozwolić na obniżenie zobowiązania podatkowego o ok. 5 mln zł rocznie. >>>>

JSW

Jastrzębska Społka Węglowa (JSW) i jej spółka zależna JSW Innowacje podpisały z Solaris Bus & Coach i Aurora Tech list intencyjny w sprawie opracowania, wdrożenia i rozwoju projektu wodorowego w celu wdrożenia technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego i wykorzystania go do ogniw dla transportu publicznego, podała JSW. >>>>