Grupa Exorigo-Upos złożyła prospekt emisyjny w KNFWarszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Grupa Exorigo-Upos złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu łącznie 10 mln akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

Prospekt dotyczy 9 002 214 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 997 786 akcji zwykłych na okaziciela serii B, czytamy w komunikacie.

"Wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. prospektem emisyjnym. Złożenie wniosku jest konsekwencją podjętych działań przez zarząd spółki na podstawie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji spółki" - podano także.

Exorigo-Upos oferuje usługi z zakresu IT, omnichannel, outsourcing oraz fintech.

(ISBnews)