"Rada Nadzorcza odwołała z dniem 21 grudnia 2017 Bartosza Drabikowskiego z funkcji wiceprezesa zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego obszar finansów i rachunkowości, i jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2018, powołała na to stanowisko Rafała Kozłowskiego, na bieżącą wspólną kadencję zarządu" - poinformowano w czwartkowym komunikacie.

Jak napisano, Rafał Kozłowski jest związany z Grupą PKO Banku Polskiego od 2012 roku. Był odpowiedzialny m.in. za projekt utworzenia i uruchomienia PKO Banku Hipotecznego, w którym w październiku 2014 roku objął funkcję prezesa.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne) oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukończył studia MBA. Od 1995 roku pracuje w bankowości: na stanowiskach kierowniczych w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BPH PBK, Banku Pekao SA i PKO Banku Polskim. Pełnił także funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarządzał międzynarodowym holdingiem 160 spółek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.

Rafał Kozłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa PKO Banku Hipotecznego ze skutkiem na 31 grudnia 2017.

Na czele PKO Banku Polskiego stoi Zbigniew Jagiełło.