Vistal Gdynia: Sąd ogłosił upadłość Vistal ConstructionWarszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił upadłość Vistal Construction – spółki zależnej Vistalu Gdynia, podała spółka.

Sąd wezwał wierzycieli Vistal Construction do zgłoszenia wierzytelności oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, podano w komunikacie.

"Jednocześnie spółka informuje, iż wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Construction [...] z przyczyn formalnych został zwrócony, a postanowienie w tym przedmiocie jest prawomocne" - czytamy dalej.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)