Chojnowska-Haponik w rozmowie z PAP Biznes powiedziała, że możliwe jest wejście w życie tych zmian od lutego 2018 r.

"Patrząc na stan prac i fakt, że ustawa jest już gotowa, powinno się udać ten termin utrzymać" - powiedziała w piątek PAP Biznes Chojnowska-Haponik.

MR informowało wcześniej, że planuje rozszerzenie zachęt inwestycyjnych na obszar całej Polski, zamiast jedynie na terenach objętych Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Ma to zwiększyć wartość nakładów inwestycyjnych w perspektywie 2027 roku do 117 mld zł.

Chojnowska-Haponik dodała, że zmiany w funkcjonowaniu SSE będą miały znaczący wpływ na napływ BIZ do Polski, głównie przez uproszczenie i skrócenie procedur. Dodała, że wartość BIZ obsłużona przez PAIH w 2018 r. może być wyższa niż 2,0 mld euro z 2017 r.

"Perspektywy są bardzo dobre. Jest szansa na poprawienie wyniku z tego roku" - powiedziała.

Dodała, że w 2017 r. PAIH doprowadziła do realizacji 59 projektów o wartości 2 mld euro, które utworzą 16,7 tys. miejsc pracy. W 2016 r. było to 64 projektów o wartości 1,7 mld euro i 16 tys. miejsc pracy.

>>> Czytaj też: Kubisiak: bezrobocie w listopadzie spada pierwszy raz od 10 lat