Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-12-28 7253,75 0,7% 7,0% 31,3% 31,1%
Miedź 3M USD/t 2017-12-28 7289,00 0,7% 7,1% 31,7% 31,5%
Ołów spot USD/t 2017-12-28 2516,50 -0,5% 4,2% 25,9% 25,2%
Ołów 3M USD/t 2017-12-28 2524,00 -0,6% 4,0% 25,2% 24,4%
Aluminium spot USD/t 2017-12-28 2274,50 1,5% 8,9% 33,5% 32,5%
Aluminium 3M USD/t 2017-12-28 2284,00 1,4% 8,6% 34,9% 34,0%
Cyna spot USD/t 2017-12-28 19995,00 1,2% 2,0% -5,7% -4,7%
Cyna 3M USD/t 2017-12-28 19925,00 1,2% 1,9% -5,7% -4,6%
Nikiel spot USD/t 2017-12-28 12295,00 2,0% 8,9% 23,4% 22,5%
Nikiel 3M USD/t 2017-12-28 12350,00 2,0% 8,8% 23,3% 22,3%
Cynk spot USD/t 2017-12-28 3318,00 1,3% 4,4% 29,7% 29,2%
Cynk 3M USD/t 2017-12-28 3305,00 1,0% 4,7% 28,3% 28,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-12-28 260,10 0,0% 28,8% 15,1% 7,4%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-12-20 89,50 -1,2% 9,2% 36,1% 36,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-12-28 693,78 0,2% 1,3% 11,9% 11,3%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-12-28 647,78 0,2% 1,4% 12,9% 12,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-12-28 628,45 0,4% 5,1% 19,7% 19,9%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-12-28 588,50 0,5% 5,7% 20,0% 20,1%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-12-28 359,25 -0,1% 5,0% 13,6% 13,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-12-28 357,88 -0,4% 4,8% 16,2% 15,6%

(PAP Biznes)