Narodowy Bank Polski poinformował, że od 1 stycznia 2018 r. funkcję dealera rynku pieniężnego będą pełnić następujące banki:

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,

2. Bank Handlowy w Warszawie SA,

3. ING Bank Śląski SA,

4. Bank Zachodni WBK SA,

5. Bank Gospodarstwa Krajowego,

6. mBank SA,

7. Bank Millennium SA,

8. Bank Polska Kasa Opieki SA,

9. Raiffeisen Bank Polska SA,

10. Societe Generale SA Oddział w Polsce

11. Deutsche Bank Polska SA,

12. Bank BGŻ BNP Paribas SA

13. Getin Noble Bank SA

(PAP Biznes)