Wyrażone w złotych dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,5 mld zł.

Wartość wyeksportowanych towarów NBP oszacował na poziomie 204,9 mld zł, zaś wartość importu na poziomie 202,9 mld zł.

Według NBP, o wzroście eksportu towarów o 17,7 mld zł tj. o 9,5 proc. rdr, zadecydowała głównie sprzedaż za granicę żywności, produktów przemysłu motoryzacyjnego oraz leków.

Z kolei przyrost importu o 13,9 mld zł, tj. o 7,3 proc., jest - według NBP - konsekwencją zwiększonego zakupu paliw i surowców, żywności oraz produktów przemysłu lotniczego.

Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 2,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym kwartale 2016 roku było ono ujemne i wyniosło 1,9 mld zł. (PAP Biznes)