Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej - PSE - zdobył ponad 380 mln dofinansowania na przebudowę sieci na Dolnym Śląsku. Chodzi o linię Mikułowa-Czarna-Pasikurowice. Docelowo między Mikułową a Czarną powstanie dwutorowa linia 400 kV. Projekt przewiduje budowę ok. 100 km nowej linii dwutorowej i modernizację ok. 33 km. Z kolei na linii Czarna-Pasikurowice ma powstać ok. 50 km nowy odcinek, a 33 km zostanie zmodernizowane.

Dofinansowanie zostanie przekazane w ramach działań wspierających wytwarzanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, oraz wspierających budowę oraz przebudowę sieci umożliwiających przyłączanie OZE.

PGE Dystrybucja otrzyma natomiast ponad 7,3 mln złotych dofinansowania na przebudowę ok. 19 km linii 110 kV Poniatowa – Nałęczów. Celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci dystrybucyjnej.

Jak podkreśliło Ministerstwo Energii, dzięki zwiększeniu możliwości przyjęcia do sieci energii z OZE projekty te przyczynią się do ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym wpłyną na zmniejszenie zużycia paliw i obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

"Podpisane dzisiaj umowy są dowodem naszej konsekwencji w działaniach zmierzających do pełnej modernizacji systemu energetycznego i dbałości o środowisko" – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski, podpisując umowy o dofinansowaniu.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski

edytor: Dorota Skrobisz