Jak poinformowała PAP Agnieszka Skała z biura prasowego wojewody podkarpackiego, zatwierdzono już ostateczną liczbę inwestycji.

Pierwotnie Podkarpacie w ramach programu miało przyznaną kwotę dofinansowania na 2018 r. w wysokości ponad 69 mln zł. Jednak na początku grudnia 2017 r. Rada Ministrów obniżyła ją do ponad 50 mln zł. Pieniądze zostały równo podzielone na inwestycje gminne i powiatowe.

W ramach programu gmina, w tym miasto na prawach powiatu, mogła złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast powiat ziemski - nie więcej niż dwa. Samorządy mogły starać się o dotację do 50 proc. kosztów inwestycji drogowych planowanych na 2018 r., ale nie więcej niż 3 mln zł.

W ramach programu mogą być wykonywane inwestycje takie jak: budowa, przebudowa, remont drogi powiatowej lub gminnej. Inwestycja musi zostać wykonana w 2018 r.

Na zatwierdzonej już liście znajduje się 31 inwestycji, które zostaną zrealizowane przez podkarpackie gminy. Łączna długość dróg, które zostaną wyremontowane lub wybudowane to prawie 36,5 km.

Natomiast na liście inwestycji powiatowych znalazło się 15 wniosków, łączna długość dróg objęta dofinansowaniem wyniesie ponad 50,5 km. Jedną z inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w powiecie lubaczowskim.

W latach 2009-2017 w regionie przebudowano i wyremontowano łącznie ponad 1,1 tys. km dróg lokalnych. Podkarpackie samorządy na realizację zadań otrzymały z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości ponad 370 mln zł.(PAP)

autor: Wojciech Huk