Pod koniec ubiegłego roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawiła się ostateczna wersja projektu "ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (UC86)" implementującej MiFID II wraz z uzasadnieniem oraz rozporządzeniami.

27 grudnia 2017 r. UKNF poinformował w komunikacie, że wejście w życie przepisów implementujących MiFID II możliwe jest najwcześniej na przełomie marca i kwietnia 2018 r.