Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-01-03 7101,00 -0,8% 4,3% -1,5% 29,4%
Miedź 3M USD/t 2018-01-03 7147,00 -0,8% 4,6% -1,4% 29,9%
Ołów spot USD/t 2018-01-03 2586,50 0,3% 1,6% 4,1% 29,4%
Ołów 3M USD/t 2018-01-03 2579,00 0,4% 1,3% 3,7% 28,0%
Aluminium spot USD/t 2018-01-03 2212,50 -1,8% 7,5% -1,9% 30,3%
Aluminium 3M USD/t 2018-01-03 2228,00 -1,6% 7,4% -1,8% 32,1%
Cyna spot USD/t 2018-01-03 19963,00 -0,7% 2,2% -0,7% -5,4%
Cyna 3M USD/t 2018-01-03 19900,00 -0,7% 2,3% -0,6% -5,1%
Nikiel spot USD/t 2018-01-03 12360,75 -1,6% 10,1% -2,7% 25,4%
Nikiel 3M USD/t 2018-01-03 12415,00 -1,6% 10,0% -2,7% 25,3%
Cynk spot USD/t 2018-01-03 3346,50 -0,8% 2,4% 0,3% 33,7%
Cynk 3M USD/t 2018-01-03 3327,00 -0,7% 2,4% 0,2% 32,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-01-03 261,90 0,2% 21,4% 0,7% 16,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-01-03 86,25 0,0% 0,8% -3,4% 38,0%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-01-03 701,11 1,6% 3,4% 0,7% 13,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-01-03 655,11 1,7% 3,6% 0,8% 14,7%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-01-03 639,34 1,6% 9,3% 1,5% 22,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-01-03 598,88 1,8% 10,7% 1,5% 23,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-01-03 367,92 1,3% 5,2% 1,8% 17,5%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-01-03 365,17 1,3% 5,1% 1,4% 19,7%

(PAP Biznes)