Orco Property Group 

Orco Property Group nabyło portfel nieruchomości w północno-zachodnich Czechach o łącznej wartości ok. 3,8 mln m2 oraz 50% udziałów budynku, położonego w historycznym centrum Pragi, podała spółka. Portfel nieruchomości został przejęty od podmiotu należącego do CPI Property Group. Wartość transakcji nie została ujawniona. 

Enea

Spółka zależna Eneii - Enea Trading zawarła umowę na zakup od Polskiej Grupy Górniczej węgla w latach 2018 – 2021, poinformowała spółka. Wartość umowy to 1,49 mld zł nettto. "Umowa została zawarta na potrzeby bloków energetycznych Enea Elektrownia Połaniec, a łączna wartość netto umowy wynosi 1 490 414 000 zł" - czytamy w komunikacie. Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach.

>>> Zobacz też rekomendacje   

Echo Investment

Echo Investment wraz ze spółkami zależnymi sprzedało umowami przedwstępnymi 1 427 mieszkań w 2017 r., a przekazało 1 006, podała spółka. "W 2017 roku emitent oraz spółki zależne emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 1 427 mieszkań (wobec 925 mieszkań sprzedanych w 2016 r.) i zawarli 1 006 umów ostatecznych sprzedaży mieszkań (wobec 451 umów ostatecznych zawartych w 2016 r.)" - czytamy w komunikacie. W samym IV kwartale 2017 r. Echo oraz spółki zależne sprzedało umowami przedwstępnymi 531 mieszkań (wobec 422 mieszkań sprzedanych w IV kwartale 2016 r.), oraz zawarło 1 006 umów ostatecznych sprzedaży mieszkań (wobec 451 umów ostatecznych zawartych w 2016 r.), dodano. 

Echo Investment rozpocznie w tym roku budowę co najmniej 1,1 tys. mieszkań w siedmiu projektach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, poinformował prezes Nicklas Lindberg. "Konsekwentnie realizujemy strategię rentownego wzrostu, a wyniki sprzedaży mieszkań pokazują efekty naszej mobilizacji. W 2018 roku zamierzamy dalej rosnąć w sektorze mieszkaniowym, dlatego stale uzupełniamy ofertę i rozpoczniemy budowę co najmniej 1,1 tys. mieszkań w siedmiu projektach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi" - powiedział Lindberg, cytowany w komunikacie. 

Ronson

Ronson ma pozwolenie na użytkowanie III etapu osiedla Panoramika w Szczecinie, obejmującego 122 lokale, poinformowała spółka. "Panoramika jest jednym z naszych sprzedażowych hitów. Łącznie w pierwszych trzech etapach tej inwestycji sprzedaliśmy już 90% mieszkań. Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku przede wszystkim lokalizacja i świetny projekt. Kaskadowa forma zabudowy sprawia, że z każdego budynku roztacza się widok na panoramę Szczecina. Mieszkania są doświetlone i każde z nich posiada balkon. Dlatego Panoramikę doceniają zarówno rodziny, jak i inwestorzy zainteresowani kupnem mieszkania na wynajem" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Deveopment Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie. 

Robyg

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie kontroli nad Robyg przez Bricks Acquisitions Limited w związku z ogłoszonym wezwaniem na 100% akcji Robyg po 3,55 zł/szt., poinformował wzywający. >>>>   

Qubic Games 

Premierę gry "Brawl" na konsolę Nintendo Switch ustalono na 12 stycznia br. w Ameryce Północnej oraz pomiędzy 12 a 19 stycznia w Europie i Australii, podał Qubic Games. >>>> 

Wojas

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 23,45 mln zł w grudniu br. i były wyższe o 4,4% r/r, poinformowała spółka.>>>> 

Mirbud

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oddalił samym oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Mirbud złożony przez Fabrykę Biznesu sp. z o.o., podał Mirbud. >>>>  

Asseco Business Solutions, Macrologic

Nastąpiło połączenie spółki Asseco Business Solutions z Macrologic, poinformowała firma przejmująca. Marka Macrologic zostanie włączona do oferty rozwiązań do zarządzania Asseco Business Solutions dla średnich i dużych przedsiębiorstw na polskim rynku, dodano. >>>> 

Izostal, Stalprofil

Oferta złożona przez konsorcjum Izostal (lider konsorcjum) oraz Stalprofil (członek konsorcjum), o wartości 75,2 mln zł netto została uznana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych, poinformował Stalprofil. >>>> 

Jujubee

Jujubee planuje premierę pierwszego z płatnych dodatków do gry "Realpolitiks" na 15 marca 2018 (PC, Mac, Linux), poinformowała spółka. Wydawcą dodatku, którego cena została ustalona na 7,99 USD i odpowiednio 6,99 euro, będzie 1C Publishing EU. >>>>  

Dekpol

Dekpol rozpoczyna realizacją inwestycji Grano Residence na gdańskiej Wyspie Spichrzów, podała spółka. W ramach projektu powstanie łącznie ok. 300 apartamentów mieszkalnych oraz lokali usługowych, w tym pokoi hotelowych sprzedawanych w systemie condo. Oddanie do użytkowania inwestycji planowane jest na drugą połowę 2020 r. >>>>  

Marvipol

- PG Dutch Holding I BV (PG Dutch) oraz Marvipol Logistics S.A. złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na utworzenie wspólnego przedsiębiorcyPDC Industrial Center 84 sp. z o.o, podał Urząd. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje dalszą gazyfikację kraju, w tym budowę 120-150 wyspowych sieci wokół stacji regazyfikacji LNG małej skali do 2022 r., poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>>   

PKN Orlen

Anwil z Grupy PKN Orlen otrzymał w drugiej edycji programu Innochem łącznie ponad 5 mln zł dofinansowania na realizację dwóch projektów zwiększających efektywność produkcji w obszarze tworzyw sztucznych i nawozów azotowych, podała spółka. >>>>  

PKO Bank Polski 

PKO Bank Polski i Ministerstwo Rozwoju (MR) podpisały umowę o współpracy dotyczącą usługi zakładania działalności gospodarczej przez bankowość online. Klienci banku będą mogli zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez bankowość elektroniczną iPKO, podał bank. "Wprowadzenie usługi rejestracji firmy przez bankowość elektroniczną to pierwsze i nowatorskie rozwiązanie na naszym rynku. Klient, w jednym prostym, wirtualnym wniosku zarejestruje firmę z pozycji swojego serwisu, potwierdzając swoją tożsamość Profilem Zaufanym. Jako pierwszy bank w Polsce udostępniliśmy naszym klientom możliwość założenia Profilu Zaufanego eGO, co było przełomem w upowszechnianiu usług e-administracji i istotnym ułatwieniem dla milionów obywateli i firm. Systematycznie staramy się też poszerzać wachlarz jego możliwości. Teraz możemy pochwalić się rozwiązaniem dla osób, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG. Dzięki naszej nowej usłudze, będą mogły to zrobić bez zbędnej biurokracji" - powiedział wiceprezes PKO BP, nadzorujący obszar informatyki i usług Adam Marciniak, cytowany w komunikacie. 

Griffin Real Estate

Chariot Top Group BV, spółka założona i współzarządzana przez Griffin Real Estate, sfinalizowała transakcję zakupu portfela 28 nieruchomości handlowych od funduszy zarządzanych przez Ares Management L.P., Axa Investment Managers - Real Assets i Apollo Rida za ok. 1 mld euro, podało Griffin Real Estate. Jednocześnie, na podstawie oddzielnej umowy, konsorcjum odsprzedało EPP część nabywanego portfela, w efekcie czego EPP stała się największym właścicielem nieruchomości handlowych w regionie. 

Lokum Deweloper

Olczyk Sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A, spółka zależna Lokum Deweloper kupiła działkę w Krakowie przy ul. Klimeckiego, o łącznej powierzchni 16,576 m2, poinformowała spółka. Cena nabycia nieruchomości wyniosła 25 mln zł netto, dodano. "Olczyk Sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A. – spółka w 100% zależna od emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (kupujący) zawarła ze spółką pod firmą Polskie Zakłady Zbożowe 'PZZ' w Krakowie (sprzedający) umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 74/2 oraz 74/4 położonych w Krakowie przy ul. Klimeckiego, o łącznej powierzchni 16,576 m2 wraz z własnością położonych na działkach budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności" - czytamy w komunikacie. 

Neuca

Neuca MED, spółka zależna Neuki, objęła 24,9% udziałów spółki SensDx, której podstawową działalnością są prace nad testami do szybkiej diagnostyki chorób, podała Neuca. >>>>  

Groclin

Apółka zależna od Groclinu, tj. CADM Automotive (CADM) zawarła z Varroc Lighting Systems umowę współpracy (business alliance and support agreement), która przewiduje: powołanie centrum projektowego Varroc i jego lokalizację w Krakowie oraz świadczenie przez CADM na rzecz Varroc usług projektowych w segmencie systemów oświetlenia zewnętrznego w branży motoryzacyjnej, podał Groclin. Wartość umowy to 15 mln euro. >>>> 

Lotos

Rada nadzorcza powołała Cezarego Godziuka na stanowisko prezesa Lotos Asfalt, poinformowała spółka. W zarządzie Lota Asfalt od 20 listopada ub.r. zasiada również Marek Zdrojewski, wiceprezes ds. finansowych. >>>> 

Agora

Testy na utratę wartości aktywów w Grupie Agora wykazują prawdopodobieństwo konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych, których wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny grupy za IV kwartał 2017 r. może wynieść łącznie ok. 70-95 mln zł, według wstępnych szacunków, podała spółka. >>>> 

Impexmetal

Impexmetal przyjął strategię rozwoju na lata 2018-2026, która zakłada zwiększenie wolumenu sprzedaży wyrobów walcowanych do 200 tys. ton rocznie, a przychodów ze sprzedaży do ok. 2,6 mld zł, podała spółka. Przewidywane nakłady inwestycyjne to 1,085 mld zł. >>>> 

Masterleas, Prime Car Management 

Łączna wielkość floty Grupy Masterlease wyniosła 33 904 pojazdy finansowane na 31 grudnia 2017 r., podał Prime Car Management (PCM). >>>> 

Apator 

Zarząd Apatora będzie działać w składzie jednoosobowym, a obowiązki dyrektora ds. finansowych przejmie główna księgowa Małgorzata Mazurek, podała spółka. >>>> 

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w grudniu ub. r. o 0,3% r/r i wyniosła 18,6 mln zł, podała spółka. >>>>