Strategia Impexmetalu przewiduje kwotę 1,085 mld zł na inwestycje w l. 2018-2026Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Impexmetal przyjął strategię rozwoju na lata 2018-2026, która zakłada zwiększenie wolumenu sprzedaży wyrobów walcowanych do 200 tys. ton rocznie, a przychodów ze sprzedaży do ok. 2,6 mld zł, podała spółka. Przewidywane nakłady inwestycyjne to 1,085 mld zł.

"W związku z zatwierdzeniem przez radę nadzorczą spółki w dniu 4 stycznia 2018 r., przyjęta została w tym samym dniu przez zarząd emitenta strategia rozwoju Impexmetal na lata 2018-2026. Celem strategii jest zwiększenie produkcji i sprzedaży wyrobów walcowanych z 100 000 do 200 000 ton rocznie oraz przychodów ze sprzedaży do kwoty około 2,6 mld złotych" – czytamy w komunikacie.

W celu realizacji strategii Impexmetal planuje przeprowadzenie następujących inwestycji:

- rozbudowa zdolności produkcyjnych Wydziału Odlewni do 300 000 ton wlewków;

- rozbudowę zdolności produkcyjnych Wydziału Walcowni do 200 000 ton wyrobów walcowanych.

Planowane nakłady inwestycyjne w okresie obowiązywania strategii to ok. 1,085 mld zł.

"Zadania inwestycyjne zostaną sfinansowane ze źródeł zewnętrznych (kredyty inwestycyjne, leasing) jak również ze środków własnych tj. z zysków wypracowywanych w kolejnych okresach sprawozdawczych" – czytamy dalej.

Planowane korzyści po zakończeniu inwestycji to zwiększenie wolumenu sprzedaży, wprowadzenie na rynek nowych wyrobów wysokowytrzymałych dla segmentu samochodowego oraz zwiększenie możliwości produkcji wyrobów cienkich i platerowanych.

"Powyższe działania pozwolą na znaczne umocnienie pozycji spółki na rynku motoryzacyjnym i opakowaniowym. Istotnym efektem jest również obniżenie kosztów produkcji oraz zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych" – podsumowano.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)