Wikana

Wikana sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 270 lokali w 2017 r. wobec 260 rok wcześniej oraz przekazała (umowami przenoszącymi własność) 208 lokali wobec 258 rok wcześniej, podała spółka. "Jednocześnie spółka informuje, że pozytywny wpływ na wynik finansowy segmentu deweloperskiego w 2017 r. miały w szczególności przekazania lokali w projektach: Osiedle Marina w Lublinie, Osiedle Zielone Tarasy w Rzeszowie, Sky House w Lublinie, Miasteczko Wikana w Lublinie oraz Klonowy Park w Janowie Lubelskim, a także Świerkowa Aleja w Zamościu" - czytamy w komunikacie. 

Budimex

Budimex Nieruchomości zawarł umowy przedsprzedaży 1 457 lokali w 2017 r. wobec 1 615 rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie zawarł umowy sprzedaży notarialnej 1 914 lokali wobec 1 188 w 2016 r. Spółka podała również, że w samym IV kw. ub.r. przedsprzedała 237 lokali wobec 494 rok wcześniej, a notarialnie sprzedała 426 wobec 521.

>>> Zobacz też rekomendacje   

Monnari Trade

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w grudniu 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 33,4 mln zł i były wyższe o 3,41% r/r, podała spółka. >>>>   

HubStyle

HubStyle odnotował przychody w wysokości 17,9 mln zł w 2017 r. wobec 21 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Sprzedaż marek odzieżowych wyniosła 9,6 mln zł wobec 11 mln zł w 2016 r. >>>> 

Enea

Enea Operator podpisała trzy umowy na dofinansowanie unijne w kwocie ok. 27 mln zł dla projektów o łącznej wartości ok. 46 mln zł, podała spółka. >>>> 

CI Games

CI Games podpisał umowy z mBankiem na kredyt obrotowy odnawialny oraz kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 35 mln zł, podała spółka. Pozyskane "na bardzo dobrych warunkach" finansowanie bankowe, wraz ze środkami własnymi wypracowywanymi przez spółkę, będzie przeznaczone realizacje trzech projektów do 2020 r. o łącznej wartości ok. 100 mln zł. >>>> 

Polnord

Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych grupa zawarła umowy sprzedaży 1 389 lokali w 2017 roku, co stanowi wzrost o ok. 35% r/r i jest najwyższym wynikiem w historii spółki, podał Polnord. W wyniku finansowym za ub.r. rok ujętych zostanie 1 126 lokali (dane ważone udziałem Polnord), co stanowi wzrost o ponad 33% w stosunku do roku poprzedniego, kiedy Polnord podpisał akty przeniesienia własności na nabywców 843 lokali. >>>>  

CDRL

CDRL chce mieć 541 sklepów na koniec 2018 r. wobec 505 na koniec 2017 r., podała spółka >>>>  

Marvipol Development

Marvipol Development sprzedał 765 mieszkań i lokali usługowych w 2017 r., co oznacza wzrost o 22% r/r, podała spółka. Jednocześnie deweloper przekazał 510 lokali (-4,3% r/r). "Liczba sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w IV kwartale 2017 roku: 193 szt. (-6,8% r/r), co daje narastająco od stycznia 2017 r.: 765 szt. (+22% r/r). Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w IV kwartale 2017 roku: 62,7 mln zł (-0,8% r/r), co daje narastająco od stycznia 2017 r.: 239,6 mln zł (+10,2% r/r)" - czytamy w komunikacie. 

PKN Orlen

Opracowanie innowacyjnej metody produkcji biokomponentów oraz unikalnego systemu monitoringu korozji w przemyśle to dwa z pięciu projektów PKN Orlen, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu INNOCHEM realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Łączna wartość dofinansowania przyznana PKN Orlen to ponad 5,6 mln zł. >>>>  

PGE

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planuje rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Elektrowni Wodnej Dębe w II poł. 2018 r., podała spółka. Modernizacja potrwa do końca 2022 r., a po jej zakończeniu produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna wzrosnąć o 17%, do ok. 120 GWh/rok. >>>>  

Exillon Energy

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zniesieniu dematerializacji akcji Exillon Energy od 30 stycznia br., podała Komisja. >>>>