Grupa PZU zakłada, że do 2020 r. aktywa filaru bankowego Grupy wzrosną do co najmniej 300 mld zł - poinformowała we wtorek w komunikacie spółka. Ponadto firma chce pozyskać miliard złotych składki ubezpieczeniowej ze współpracy z bankami i milion nowych klientów dla banków.

Spółka w komunikacie poinformowała, że we wtorek zarząd oraz rada nadzorcza PZU SA przyjęły aktualizację strategii do roku 2020, "która zmienia model działania całej Grupy PZU, stawia nowe akcenty i powołuje konkretne inicjatywy, by uczynić z PZU jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji w branży finansowej w Europie".

"PZU pozostanie jedną z najbardziej stabilnych i rentownych grup finansowych na świecie. Stabilność, zdefiniowana jako zachowanie wskaźnika wypłacalności Solvency II zawsze powyżej 200 proc., rentowność powyżej 22 proc., obietnica podzielenia się zyskiem, który nie jest niezbędny, aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost – to wszystko wartości gwarantujące, że hasło przewodnie PZU pozostaje aktualne nie tylko wobec klientów i kontrahentów, ale również naszych inwestorów" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PZU Paweł Surówka.

W dokumencie "Aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017–2020" zapisano m.in., że długoterminowym celem strategicznym Grupy PZU jest utrzymanie czołowej pozycji w sektorze bankowym w Polsce.

"Do 2020 roku osiągniemy co najmniej 300 mld zł aktywów, a wynik finansowy netto segmentu będzie kontrybuował do wyniku Grupy PZU na poziomie co najmniej 900 mln zł" - napisano. Dodano, że przedstawione założenia odnoszą się do segmentu bankowego w Grupie PZU niezależnie od modelu współpracy między bankami w Grupie. "Potencjalne scenariusze współpracy między bankami będą ocenianie przez Grupę PZU w kontekście ich kontrybucji do celów Grupy PZU" - zaznaczono.

Wiceprezes PZU Tomasz Kulik podkreślił, że w stosunku do ostatniego zamkniętego roku "mamy ambicję podwyższenia ROE Grupy o ponad 7 p.p. do przeszło 22 proc. w roku 2020".

"Pozyskamy miliard złotych składki ubezpieczeniowej ze współpracy z bankami i milion nowych klientów dla banków – chcemy tworzyć relację dającą korzyści obydwu stronom. Istotnie zwiększymy nasze przychody w segmencie +zdrowie+ do miliarda złotych w 2020 roku. Konsolidując rynek zarządzania aktywami i pomnażając oszczędności naszych klientów zwiększymy ponad dwukrotnie portfel, jakim dysponujemy, osiągając 65 mld złotych w zarządzaniu" - powiedział cytowany w komunikacie Kulik.

Jak napisano, nowy model działania łączy wszystkie aktywności Grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance.

"Zdefiniowanie PZU jako spółki, która na co dzień pomaga klientom, wymaga znaczących inwestycji w rozwój całej Grupy. Naszą główną wartością staje się relacja z klientem i wiedza o nim, a naszym głównym produktem – umiejętność odpowiadania na jego potrzeby budowania stabilnej przyszłości. Dlatego tak dużo miejsca poświęcamy w tej strategii inicjatywom, które wzbogacą naszą wiedzę o kliencie i pomogą nam do niego jeszcze szybciej dotrzeć" - podkreślił Surówka.

PZU zakładała osiągnięcie do 2020 roku poziomu 65 mld zł aktywów klientów zewnętrznych. Udział Grupy PZU w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych ma do 2020 r. wynieść 38 proc. Ubezpieczyciel liczy na utrzymanie liczby klientów PZU Życie na poziomie 11 mln.

Spółka chce przeznaczać co najmniej 50 proc. zysku na dywidendę za lata 2017-20, zakłada w najbliższych latach brak emisji akcji.

PZU podkreśla, że "Nowe PZU" stawia na sztuczną inteligencję i lepsze wykorzystanie baz danych. W celu zwiększenia liczby interakcji z klientami stworzy klub lojalnościowy oraz rozbuduje portal moje.pzu.pl, który będzie integrował usługi Grupy PZU w jednym miejscu i pozwoli klientom m.in. kontrolować posiadaną ochronę ubezpieczeniową, kupić nowe polisy, zlikwidować szkodę, zarządzać opieką zdrowotną, w tym terminami wizyt lekarskich, a także inwestować oraz korzystać z usług bankowych.

Grupa PZU podkreśla, że jest dzisiaj największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza blisko 300 mld zł aktywów oraz ma 22 mln klientów w pięciu krajach. "Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności oraz dynamiczny rozwój otoczenia biznesowego w obszarze technologii, strategia +Nowe PZU+ w innowacyjny sposób definiuje misję całej Grupy i jest wspólnym mianownikiem zarówno dla obecnych działań, jak i przyszłych inicjatyw" - zaznaczono.

>>> Czytaj też: Przed nami wielka fuzja banków Pekao i PKO BP? Borys: Warto to rozważyć