W grudniu 2017 r. stopa bezrobocia w Polsce była nadal na bardzo niskim poziomie 6,6 proc. To o o 1,6 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Jednak są regiony w Polsce, gdzie bez pracy pozostaje ponad ¼ mieszkańców.

Na koniec ubiegłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych przekroczyła 1,08 mln osób, czyli o 15,4 tys. osób więcej niż w listopadzie 2017 r.

Województwa

Reklama

W sześciu województwach stopa bezrobocia była niższa niż poziom dla całego kraju. Najniższe bezrobocie odnotowano w woj. wielkopolskim (3,7 proc.) Kolejne były Śląskie, Małopolskie, Pomorskie i dopiero na piątej pozycji nalazło się Mazowieckie. Bezrobocie poniżej 6,6 proc. zanotowano także na Dolnym Śląsku.

Bezrobocie na poziomie powyżej średniej krajowej odnotowano w 9 województwach, z których najwyższy odsetek bezrobotnych (11,7 proc.) był na Warmii i Mazurach.

W ostatnim miesiącu 2017 roku wzrost stopy bezrobocia (w przedziale od 0,1 do 0,3 pkt proc.) w porównaniu do listopada, zaobserwowano w 12 województwach. Najsilniej (o 0,3 punktu procentowego) wzrósł odsetek bezrobotnych w województwie opolskim.

Miasta

Z danych GUS wynika, że w miastach łatwiej znaleźć pracę niż w mniejszych ośrodkach. Z 66 miast na prawach powiatu tylko w 19 stopa bezrobocia była wyższa od średniej dla całego kraju. Największy odsetek bezrobotnych zarejestrowano w Radomiu – 13,2 proc. Na drugim krańcu skali znalazł się Poznań (1,4 proc.), Warszawa i Sopot (po 2 proc.).

Powiaty

Powiat z najwyższym bezrobociem w Polsce znajduje się w woj. mazowieckim. Chodzi o powiat szydłowiecki. Bez pracy pozostaje tam ponad ¼ mieszkańców (stopa bezrobocia na poziomie 25,8 proc.). Ponad 20-proc. bezrobocie zanotowano jeszcze w trzech innych powiatach: braniewskim na Warmii i Mazurach (22,2 proc.), łobeskim w woj. zachodniopomorskim (21,3 proc.) i bartoszyckim w woj. warmińsko-mazurskim.

Bezrobocie poniżej 2 proc. odnotowano w trzech powiatach Wielkopolski: wolsztyńskim (1,7 proc.), poznańskim (1,8 proc.) i kępińskim (1,9 proc.).

>>> Czytaj też: Ile powinien wynosić dziś w Polsce bezwarunkowy dochód podstawowy?