"Najsilniejsze dziś gospodarki świata zbudowały swój dobrobyt dzięki wysokiej jakości partnerstwu na linii administracja publiczna – przedsiębiorcy. Właśnie to zapewnia Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera" – podkreśliła, cytowana w komunikacie resortu, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj zwrócił z kolei uwagę, że pakiet wprowadza takie "proprzedsiębiorcze rozwiązania", jak "Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, działalność nierejestrowa dla drobnej aktywności, sześć miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla startujących z biznesem, zasada +co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone+, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, klauzula pewności prawa, Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy".

Posłowie przyjęli w piątek pakiet pięciu ustaw "zmieniających polską rzeczywistość biznesową" - podkreśliło w komunikacie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jak wskazano, ich wprowadzenie będzie "najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". "Zmiany obejmą prawie 200 ustaw" - przypomniano.

Reklama

Według resortu Konstytucja Biznesu stanowi "fundament prawa gospodarczego". "Jest systemowym wzmocnieniem poprzednich proprzedsiębiorczych aktywności rządu (np. pakiet #100zmianDlaFirm)" - zaznaczono.

Dodano, że najważniejszym z projektów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

>>> Czytaj też: Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców. To najważniejsza ustawa z Konstytucji Biznesu