Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się o 4,4% r/r do 112,69 mld zł na koniec 2017 r. w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 2,7% r/r do 57,82 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 5,8% r/r do 48,01 mld zł, podał bank. Niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 5,8% portfela brutto grupy wobec 6,6% rok wcześniej.
Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów na poziomie 96,7% na koniec 2017 r. wobec 91,6% na koniec 2016 r.
Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,8% (6,6 % na 31 grudnia 2016 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,63% (0,75% na 31 grudnia 2016 r.), podano w raporcie.
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 690,5 mln zł wobec 784,6 mln zł za 2016 r.
"Niższy w stosunku rocznym poziom odpisów z tytułu utraty wartości należności kredytowych to m.in. rezultat konserwatywnego podejścia Grupy do zarządzania ryzykiem kredytowym, efektywnych narzędzi wspomagających procesy decyzyjne oraz korzystnego wpływu otoczenia makroekonomicznego (przyspieszony wzrost gospodarczy i dobra sytuacja na rynku pracy). Ww. spadek powstał w skonsolidowanym portfelu brutto rosnącym w tempie 4,4% r/r i systematycznie poprawiającym wskaźniki jakości" - czytamy w raporcie.
Marża odsetkowa netto wyniosła 3,93% w IV kw. 2017 r. wobec 3,87% kwartał wcześniej i 3,79% rok wcześniej.
"Po tymczasowym spadku w I kwartale 2017 r. [do 3,74%], kwartalna marża odsetkowa netto Grupy (zannualizowana w ujęciu kwartalnym) wróciła do tendencji wzrostowej utrzymującej się od początku 2016 r. Wzrost marży w 2017 r. wspierał efektywny proces zarządzania parametrami oferty depozytowo-kredytowej Grupy oraz czynniki strukturalne takie jak: rozbudowa portfela należności kredytowych (w tym wysokomarżowych kredytów detalicznych), silny przyrost środków bieżących od klientów oraz obniżenie bazy depozytów terminowych" - czytamy dalej.
Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.
(ISBnews)