Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 763 tys. w grudniu wobec 779 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada 2017 r. 6,5 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7 proc. w grudniu 2017 r. wobec 8,7 proc. miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,7 proc. Konsensus rynkowy wynosił 8,7 proc. 

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3 proc. w grudniu - wobec 7,3 proc. w poprzednim miesiącu i wobec 8,2 proc. rok wcześniej. 

Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Grecji (20,7 proc. - dane za październik) i w Hiszpanii (16,4 proc.), najniższą w Czechach (2,3 proc.) i w Niemczech i na Malcie (po 3,6 proc.).

>>> Czytaj też: Rośniemy jak Europa. Tylko dużo szybciej