OT Logistics 

Wiceprezes OT Logistics Piotr Ambrozowiczzłożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 stycznia 2018 r., podała spółka. "Zarząd OT Logistics informuje, że 30 stycznia 2018 roku otrzymał od wiceprezesa zarządu pana Piotra Ambrozowicza rezygnację z pełnienia przez niego funkcji członka zarządu spółki z dniem dzisiejszym. Pan Piotr Ambrozowicz nie podał powodów rezygnacji" - czytamy w komunikacie. Piotr Ambrozowicz sprawował funkcję członka zarządu i wiceprezesa OT Logistics od połowy 2015 r. Odpowiadał głównie za rozwój grupy kapitałowej OT Logistics. Nadzorował procesy akwizycji i ich finansowania, w tym objęcie kontroli nad operatorem chorwackiego portu Luka Rijeka, podała spółka w osobnym komunikacie. 

ZA Puławy

Spółka zależna Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Elektrownia Puławy, podjęła decyzję o uruchomieniu postępowania przetargowego w sprawie budowy nowego bloku węglowego o mocy 100 MWe, poinformowała spółka. Wartość inwestycji wyniesie ok. 890 mln zł. >>>> 

Serinus Energy

Po ustaleniu, że szczelność odwiertu Moftinu-1001 w Rumunii jest wątpliwa, Serinus zdecydował o jego likwidacji, podała spółka. Serinus wytypował już lokalizację nowego otworu ok. 300 m od miejsca, gdzie znajduje się odwiert Moftinu-1001 i chce rozpocząć na nim wiercenia w marcu. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje     

ING Bank Śląski 

ING Bank Śląski odnotował 366,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 254,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne dane. >>>> 

- Zarząd ING Banku Śląskiego zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego banku za 2017 rok, podała instytucja. >>>> 

Wartość kredytów udzielonych przez Grupę ING Banku Śląskiego wzrosła o 12% r/r do 89 mld zł w 2017 r., zaś wartość zabranych depozytów w tym czasie zwiększyła się o 9% do 102,9 mld zł, podała instytucja. >>>>  

ING Bank Śląski oczekuje dalszego wzrostu akcji kredytowej sektora w 2018 roku i chce rosnąć szybciej, niż rynek. Ostatni kwartał ub. roku przyniósł wzrost popytu na kredyt inwestycyjny i bank liczy na kontynuację pozytywnego trendu w kolejnych miesiącach 2018 r., poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. >>>> 

BZ WBK

BZ WBK odnotował 548,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 460,95 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się o 4,4% r/r do 112,69 mld zł na koniec 2017 r. w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 2,7% r/r do 57,82 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 5,8% r/r do 48,01 mld zł, podał bank. Niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 5,8% portfela brutto grupy wobec 6,6% rok wcześniej. >>>> 

Bank Zachodni WBK prowadzi obecnie prawie 400 tys. "Kont Jakie Chcę", poinformował prezes Michał Gajewski. Z tej liczby ok. 1/3 to konta założone przez nowych klientów. >>>> 

Bank Zachodni WBK ocenia, że jego wskaźniki kapitałowe umożliwiają wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. Bank zakłada dalszy wzrost z działalności podstawowej i poprawę wyników finansowych, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>  

Bank Zachodni WBK złoży wkrótce do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na utworzenie banku hipotecznego w ramach grupy, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>  

Bank Zachodni WBK oczekuje, że koszt ryzyka kredytowego będzie utrzymywał się na poziomie 0,8% bez uwzględnienia ewentualnej sprzedaży kredytów niepracujących, poinformował członek zarządu BZ WBK Maciej Reluga. >>>> 

Sygnity

Sygnity odnotowało 123,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/2017 (obejmującym okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.), wobec 26,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Rafako

Indie to jeden z priorytetowych rynków dla Rafako, m.in. ze względu na duży wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, poinformowali przedstawiciele Rafako. >>>>   

PGNiG

Uzgodniony z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) plan rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przewiduje 2,86 mld zł na inwestycje w ciągu najbliższych dwóch lat, podała spółka. >>>>  

Sescom

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sescom, sporządzony w związku zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B, C, D , podała Komisja. >>>> 

Selvita  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Selvity, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii H, podała Komisja. >>>> 

Selvita planuje opublikować prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), w czwartek, 1 lutego, poinformowała spółka. >>>> 

Newag

Newag Lease, spółka zależna Newagu, zawarła z ING Lease (Polska) umowę nabycia pięciu lokomotyw elektrycznych Griffin za 56,2 mln zł netto. Trzy lokomotywy zostaną teraz wydzierżawione Orlen KolTrans, a dwie trafią do innego klienta lub klientów, podał Newag. >>>>