W samym IV kw. 2017 r. spółka miała 75,46 mln zł przychodów (wobec  93,96 mln zł rok wcześniej) i  32,42 mln zł zysku netto (wobec 50,42 mln zł zysku rok wcześniej).

Liczba nowych rachunków otworzonych w 2017 r. wyniosła  50 723 wobec 31 300 w 2016 r. Średnia liczba aktywnych rachunków - odpowiednio: 21 088 wobec 17 243.

"W 2017 r. XTB odnotowało 93,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 77,7 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 15,4 mln zł, tj. 19,8%. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł r/r o 46,3 mln zł, tj. 56,4% osiągając wartość 128,4 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 273,8 mln zł wobec 250,6 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komentarzu zarządu.

Według zarządu, XTB posiada solidny fundament pod wzrosty w postaci stale rosnącej bazy klientów.

"W IV kwartale 2017 r. liczba otwartych nowych rachunków była rekordowa zarówno w stosunku do wcześniejszych kwartałów 2017 r., jak i poszczególnych kwartałów 2016 r. Ogólna liczba otwartych nowych rachunków w 2017 r. uległa zwiększeniu o 62,1% w stosunku do okresu porównywalnego. Z kolei średnia liczba aktywnych rachunków w powyższym okresie wyniosła 21 088, co oznacza wzrost o 22,3% r/r." - czytamy dalej.

Zdaniem zarządu, w kolejnych kwartałach 2018 r. przyrost rachunków powinien być kontynuowany ze względu na wzmożoną aktywność marketingową oraz wprowadzenie do oferty XTB nowych produktów. Ponadto zarząd podtrzymuje, że największy potencjał wzrostu biznesu ma rynek niemiecki, francuski oraz Ameryka Łacińska.

W 2017 r. XTB znacząco poprawił efektywność kosztową w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, utrzymując przy tym wzrosty w otwieranych nowych rachunkach i liczbie aktywnych rachunków. W okresie tym koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 145,3 mln zł (2016 r.: 168,5 mln zł), co oznacza spadek o 13,7% r/r. Na spadek ten złożyły się niższe o 24,5 mln zł koszty marketingu wynikające głównie z niższych nakładów na kampanie reklamowe, podano także.

Zarząd przewiduje, że w 2018 r. koszty działalności operacyjnej powinny kształtować się na poziomie porównywalnym (nieznacznie wyższym) do tego, jaki obserwowaliśmy w 2017 r. Ostateczny ich poziom uzależniony będzie od wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom oraz od poziomu wydatków marketingowych. Na wysokość zmiennych składników wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy. Poziom wydatków marketingowych uzależniony z kolei będzie od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania.

"Plany zarządu na najbliższe okresy zakładają rozwój Grupy w szczególności poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej, dalszą penetrację istniejących rynków oraz ekspansję geograficzną na rynki Ameryki Łacińskiej. Zamierza on z determinacją dążyć do budowania wartości dla akcjonariuszy. Ze względu na aktualne niedoszacowanie spółki, zarząd wstrzymał się z pracami nad konsolidacją rynku poprzez fuzje i przejęcia nastawiając się bardziej na rozwój organiczny" - podsumowano w komunikacie.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)