Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie od początku 2019 r. i obejmą ponad 11 mln osób - wynika z informacji MF. Od samego początku będą musiały je wdrożyć duże przedsiębiorstwa, a najpóźniej firmy małe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, program ma być docelowo skierowany do ponad 11 milionów pracowników, w tym do około 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych. MF szacuje, że docelowo do programu przystąpi 8,5 mln osób (75-proc. wskaźnik partycypacji).

Od początku 2019 r. program ma obowiązywać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, a małe firmy i jednostki sektora finansów publicznych dopiero od połowy 2020 r.

Grupy pracowników obejmowane programem PPK Potencjalni uczestnicy Start grupy
powyżej 250 3,3 mln 2019-01-01
od 50 do 249 2,0 mln 2019-07-01
od 20 do 49 1,1 mln 2020-01-01
pozostali 5,1 mln 2020-07-01
razem 11 mln

Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek i zachęt fiskalnych w ramach PPK ma wyglądać następująco:

-składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa - 250 zł;

-dopłata roczna ze strony państwa - 240 zł;

-składka podstawowa pracodawcy - 1,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

-składka dodatkowa pracodawcy - do 2,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

-składka podstawowa pracownika - 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

-składka dodatkowa pracownika - do 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może wynieść łącznie 3,5 proc., a maksymalnie 8 proc. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczna będą z wynagrodzenia netto.

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzony ma zostać limit 15-proc. udziału w rynku PPK, od którego TFI będą mogły pobierać do 0,6 proc. opłaty od aktywów.

15 lutego MF skierował projekt ustawy do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i RDS.

>>> Czytaj też: Jak będzie wyglądał system pracowniczych planów kapitałowych? Oto szczegóły projektu