Strata netto Polenergii zmniejszyła się r: r do 3,46 mln zł w IV kw. 2017 r.Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 3,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 37,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto wyniósł 7,91 mln zł wobec 47,03 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 751,46 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 840,52 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 87,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 111,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 762,38 mln zł w porównaniu z 2 996,77 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że miała w ujęciu skonsolidowanym 181,6 mln zł skorygowanej EBITDA i 20,1 mln zł skorygowanego zysku netto w 2017 r.

"W 2017 roku Grupa Polenergia utrzymała przychody i marże na relatywnie stabilnym poziomie. Było to możliwe dzięki prowadzonym działaniom optymalizacyjnym, na przekór nadal bardzo trudnym warunkom rynkowym i zdarzeniom pozostającym poza kontrolą Grupy, które wpłynęły na wynik segmentu energetyki wiatrowej (dalszy spadek cen zielonych certyfikatów, niepewność dotycząca podatku od nieruchomości) oraz segmentu energetyki konwencjonalnej (niższa rekompensata z tytułu kosztów osieroconych i wyższe kosztu gazu). Opisywany efekt został uzyskany dzięki ograniczaniu kosztów oraz koncentracji na optymalizacji marż biznesów operacyjnych" - czytamy w komunikacie.

"Kolejny rok funkcjonowania Grupy Polenergia w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym potwierdza, że strategia oparta na stabilnych fundamentach oraz konsekwentna realizacja inicjatyw zmierzających do obrony wartości dla akcjonariuszy, stanowią właściwą odpowiedź na uwarunkowania zewnętrzne. Program oszczędnościowy pozwolił na osiągnięcie istotnych oszczędności na poziomie kosztów operacyjnych. W efekcie przeprowadzonej restrukturyzacji koszty centrali zostały obniżone w 2017 roku o 1,7 mln zł w porównaniu do 2016 roku i aż o 9 mln zł w porównaniu do 2015 roku. Dodatkowo koszty operacyjne naszych farm wiatrowych są często znacząco niższe w porównaniu z innymi tego typu obiektami w Polsce. W tym roku będziemy kontynuować działania zmierzające do poprawy wyników portfela aktywów w szczególności poprzez zwiększanie efektywności posiadanych aktywów oraz rozwój segmentu Dystrybucji. Optymalna sytuacja kosztowa pozwoli na maksymalne wykorzystanie zapowiadanych pozytywnych zmian regulacyjnych, takich jak nowelizacja ustawy OZE i wejście rynku mocy" - powiedział kierujący pracami zarządu Polenergii Jacek Głowacki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 78,87 mln zł wobec 85,03 mln zł straty rok wcześniej.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)