US określił zaległy podatek Cyfrowego Polsatu za 2012 r. na 24,2 mln zł


Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie określił wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, poinformował Cyfrowy Polsat. Ponadto organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014.
"W wydanej decyzji organ zakwestionował prawo spółki do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności odsetkowych dokonanych w 2012 r." - czytamy w komunikacie.
Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji organu ze względu na posiadane opinie renomowanych podmiotów oraz nie zamierza na ten moment zawiązywać żadnych rezerw obciążających jej wynik finansowy, podano również.
Ponadto spółka poinformowała, że organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014. W przypadku utrzymania niekorzystnej, a zdaniem spółki błędnej interpretacji przepisów dotyczących przedmiotu sporu, dodatkowe zobowiązania spółki z tego tytułu odnośnie lat 2013 i 2014 mogą wynieść około 35 mln zł, plus odsetki od zaległości podatkowych.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.
(ISBnews)