W środę zarząd PGG podpisał porozumienie z samorządem powiatu bieruńsko-lędzińskiego w sprawie współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach niezbędnych dla funkcjonowania górnictwa. To pierwsze z serii podobnych porozumień, jakie ta największa górnicza spółka podpisze z gminami, na terenie których są szkoły z klasami górniczymi.

Szkoły, z którymi współpracuje PGG, znajdują się m.in. w Katowicach, Mysłowicach, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Lędzinach, Łaziskach Górnych, Rybniku, Radlinie i Wodzisławiu Śląskim.

Zgodnie z podpisanym w środę porozumieniem, powiat jako organ prowadzący wyznaczy szkoły, w których powstaną klasy kształcące młodzież w dziennym systemie nauczania na poziomie szkół branżowych oraz techników. Natomiast PGG co roku będzie określać liczbę uczniów - ze wskazaniem typu szkoły i zawodów - którzy w danym roku szkolnym uzyskają gwarancje zatrudnienia w kopalniach PGG.

Grupa może przyznać stypendium dla uczniów rozpoczynających naukę (200 zł miesięcznie), którzy zobowiążą się do przepracowania w PGG co najmniej trzech lat po ukończeniu nauki. Natomiast uczniowie ze średnią ocen powyżej 4.0 dostaną tysiąc złotych nagrody rocznej.

"Mam nadzieję, że uczniowie będą chcieli skorzystać z naszej oferty. Decydując się na uruchomienie takich klas i podpisanie porozumienia zarząd PGG ma nadzieję na wykorzystanie potencjału tych młodych ludzi. Oczywiście musi to być przemyślane i skorelowane - z jednej strony z potrzebami kadrowymi i oczekiwanymi przez nas kwalifikacjami, z drugiej - z możliwościami szkół" - powiedział wiceprezes PGG Jerzy Janczewski, zaznaczając, że w kopalniach potrzebni są ludzie dobrze wykształceni, o określonych kwalifikacjach.

W toku nauki uczniowie klas górniczych będą mieć także zajęcia praktyczne w kopalniach - zarówno na powierzchni, w sztolniach, jak i w warunkach podziemnych - specjalne pole szkoleniowe jest np. w katowickiej kopalni Wujek. Uczniowie techników, którzy będą chcieli kontynuować naukę na studiach stacjonarnych na kierunkach górniczych, również otrzymają gwarancję zatrudnienia w PGG po ukończeniu studiów.

Współpracę ze szkołami zapoczątkowała w 2004 r. poprzedniczka PGG – Kompania Węglowa. W ciągu 10 lat dała ona gwarancje zatrudnienie prawie 8,5 tys. uczniów szkół zawodowych i techników. W 2015 r., w związku z trudną sytuacją ekonomiczną, Kompania zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia dla uczniów - przyjęcia absolwentów posiadających gwarancje zatrudnienia odbywały się sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych i finansowych firmy. Ostatecznie, mimo kłopotów, wypełnione zostały wszystkie zobowiązania spółki w tym zakresie.

W ubiegłym roku, kiedy PGG realizowała jeszcze gwarancje zatrudnienia dane uczniom przez Kompanię, pracę w kopalniach spółki znalazło 815 absolwentów. W połowie stycznia br. Grupa podała, że zamierza w tym roku przyjąć do pracy ok. 340 absolwentów szkół.

Przedstawiciele PGG wskazują, iż z przeprowadzonych analiz wielkości corocznych odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy, wynika potrzeba dalszej współpracy ze szkołami, które są dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Dotychczasowa współpraca pozwoliła m.in. na doprecyzowanie zasad w zakresie naboru i przebiegu edukacji.

Przyjęcia do pracy absolwentów szkół są częścią procesu uzupełniania zatrudnienia w PGG, koniecznego głównie z powodu odejść pracowników na emerytury. Firma szacuje, że w tym roku ponad 1,8 tys. osób może skorzystać z uprawnień emerytalnych, a ok. 600 pracowników - z pakietu osłonowego. W miejsce odchodzących przyjętych będzie niespełna 1,7 tys. nowych pracowników, z czego 340 to absolwenci. Ich liczba może jeszcze się zmienić, jeśli nie wszyscy ostatecznie będą chcieli podjąć pracę w PGG.

Dalsze kształcenie na kierunkach technicznych i specjalnościach oczekiwanych w górnictwie, umożliwia m.in. podjęta przez PGG współpraca z Politechniką Śląską, w ramach której spółka np. przyjmuje studentów na płatne praktyki i zatrudnia po zakończeniu studiów. Umowa z politechniką nie wyklucza możliwości współpracy Grupy z innymi uczelniami, które będą oferowały kierunki niezbędne dla kształcenia kadr na potrzeby innowacyjnego górnictwa. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Anna Mackiewicz