Zysk netto PKN Orlen wzrósł r: r do 6,66 mld zł w 2017 r.Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 6 655 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5 261 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł także 6 655 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 8 657 mln zł wobec 7 532 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95 364 mln zł w 2017 r. wobec 79 553 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 6,1 mld zł wobec 5,36 mld zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)