"Nie chcę wypowiadać się za inwestora, ale mogę przekazać - na podstawie naszych rozmów i deklaracji - że pan Sołowow traktuje tę inwestycję jako inwestycję długofalową. Od początku mówiliśmy o horyzoncie 10-letnim. Ma ambicję, aby na tej inwestycji zarobić nie 2, czy 5 razy iks, tylko 20, czy 100 iks. Nawet mieliśmy rozmowy o tym, czy chcemy na pewno iść na giełdę, czy nie, bo raczej jego spółki schodzą z giełdy, niż na nią wchodzą. Natomiast dla nas to było istotne z wielu względów" - powiedział Szumowski podczas konferencji prasowej.

"Zawsze mieliśmy też deklarację, że jest gotowy zwiększać swoje zaangażowanie kapitałowe w tym biznesie długofalowo. To nie jest oportunistyczne wejście i wyjście" - dodał.

Największym akcjonariuszem OncoArendi Therapeutics, po IPO będzie posiadać 33,97% kapitałów i głosów na walnym zgromadzeniu (przy założeniu zaoferowania objęcia przez inwestorów 500 000 akcji oferowanych IPO oraz dopuszczenia do obrotu na GPW 12 170 000 akcji) - lub 30,24% (jeśli liczba zaoferowanych i objętych akcji wyniesie 2 000 000 akcji) jest Ipopema 112 FIZ Aktywów Niepublicznych. Właścicielem certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych ten fundusz jest FTF Columbus, której właścicielem jest Michał Andrzej Sołowow. Na dzień publikacji prospektu emisyjnego udział ten wynosi odpowiednio 35,43% oraz  30,54%.

Oferta publiczna do 2 mln akcji OncoArendi Therapeutics, firmy biotechnologicznej specjalizującej się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów, z której spółka chce pozyskać od 53 mln zł do 66 mln zł netto rozpoczęła się dziś publikacją prospektu.

Pierwsza oferta publiczna akcji OncoArendi Therapeutics obejmuje łącznie nie mniej niż 500 000 i nie więcej niż 2 000 000 nowych akcji serii F. Zamiarem spółki jest pozyskanie z emisji akcji oferowanych od 53 mln zł do 66 mln zł netto.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski. Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 19 do 27 marca 2018 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia. W dniu 28 marca planowane jest opublikowanie ceny akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przydział akcji planowany jest 4 kwietnia.

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów.

(ISBnews)