Zysk netto Mercator Medical spadł r: r do 4,93 mln zł w 2017 r.Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 4,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,66 mln zł wobec 18,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 302,5 mln zł w 2017 r. wobec 264,85 mln zł rok wcześniej.

"Wielokrotnie informowaliśmy uczestników rynków finansowych o rynkowych przyczynach zrealizowania wyników poniżej oczekiwań, dlatego wspomnę tu tylko o kilku innych. W 2017 roku wybudowaliśmy od podstaw fabrykę rękawic nitrylowych i uruchomiliśmy produkcję na dwóch liniach spośród ośmiu planowanych. Oznacza to, że w roku, który przyniósł nam słabsze wyniki finansowe, stworzyliśmy fundament pod wzrost mocy produkcyjnych z wcześniejszych 100-110 mln sztuk miesięcznie do docelowych maksymalnie 280-290 mln sztuk miesięcznie. Pełnię naszych zdolności produkcyjnych, sprzedażowych i wynikowych oraz synergię płynącą z posiadania dwóch fabryk zamierzamy osiągnąć w drugiej połowie 2018 roku. Zrealizowaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji także dwóch pozostałych punktów ze strategii na lata 2016-2018, którymi są: uruchomienie nowego zakładu włókninowych materiałów medycznych oraz zwiększenie albo przynajmniej utrzymanie udziałów rynkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobra strategia wzrostowa i jej poprawna realizacja powinny przynosić wzrosty sprzedaży i wyników, z zastrzeżeniem, że inwestowanie w przyszły wzrost lub rozwój pomniejsza bieżące wyniki. Robimy wszystko, na co nas stać, by tak było w naszym przypadku" - napisał prezes Wiesław Żyznowski w liście do akcjonariuszy.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 5,1 mln zł wobec 9,63 mln zł zysku rok wcześnie


Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)