Zysk netto CEZ wzrósł r: r do 18,77 mld CZK w 2017 r.Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - CEZ odnotował 18,77 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,28 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skorygowany skonsolidowany zysk netto wyniósł 20,7 mld CZK wobec 19,6 mld CZK zysku rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej.

Zysk operacyjny wyniósł 25,62 mld CZK wobec 26,11 mld CZK zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 53,9 mld CZK wobec 58,1 mld CZK w 2016 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,91 mld CZK w 2017 r. wobec 203,74 mld CZK rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 5,11 mld CZK wobec 8,83 mld CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)