Zysk netto Ciechu spadł r: r do 393,41 mln zł w 2017 r.Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Ciech odnotował 393,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 593,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W związku z rosnącą presją konkurencji oraz wysokimi cenami surowców miniony rok był dla nas szczególnie wymagający. Ciech kolejny raz udowodnił jednak, że potrafi generować solidne zyski także w trudnych warunkach rynkowych. Dobre wyniki to przede wszystkim efekt realizowanych przez nas w ostatnich latach projektów, których celem jest optymalizacja i profesjonalizacja w obszarze zarządzania grupą, ale także wynik dobrych decyzji inwestycyjnych i dyscypliny kosztowej" - powiedział prezes Maciej Tybura, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 588,81 mln zł wobec 660,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 579,39 mln zł w 2017 r. wobec 3 455,34 mln zł rok wcześniej.

Ponadto grupa przeznaczyła na inwestycje 411 mln zł wobec 490 mln zł w 2016 r.

"Grupa planuje także kontynuację inwestycji rozwojowych w obszarze badań i rozwoju (R&D), na który w 2018 roku zamierza przeznaczyć 60 mln zł. Centrum R&D Ciech prowadzi obecnie ponad 70 projektów badawczych. Są to głownie prace nad nowymi produktami Agro i w segmencie żywic" - czytamy także w komunikacie.

Wskaźnik dług netto/EBITDA spadł do 1,2 z 1,4 na koniec 2016 roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 243,91 mln zł wobec 152,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)