Zysk netto Ulma Construccion wzrósł r: r do 24,23 mln zł w 2017 r.,Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Ulma Construccion Poland odnotował 24,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,98 mln zł wobec 16,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,29 mln zł w 2017 r. wobec 180,49 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył w przeważającej większości segmentu działalności grupy kapitałowej jakim jest obsługa budów. Przychody tego segmentu działalności wyniosły w 2017 roku łącznie 174 386 tys. zł wobec 156 291 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 18 095 tys. zł tj. 11,6%)" - czytamy w raporcie rocznym.

"W 2017 roku w wyniku rosnących przychodów z podstawowej działalności grupy kapitałowej jaką obsługa budów na rynku krajowym oraz dobrej koniunkturze rynkowej na Ukrainie oraz Litwie, grupa kapitałowa zanotowała poprawę EBITDA w ujęciu absolutnym o 9 809 tys. zł (tj. o blisko 15%). Rentowność na poziomie EBITDA (liczona jako stosunek EBITDA do sprzedaży) wyniosła w tym okresie ponad 37% wobec ok. 36% w roku poprzednim" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 18,35 mln zł wobec 10,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)