Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r: r i wyniosła 4,3 USD: b w marcu


Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,3 USD/b w marcu br. w porównaniu do 4,1 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu ub.r. marża wynosiła 5,3 USD/b, podała spółka.
Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wyliczana jest następująco: przychody ze sprzedaży produktów (93,5% produkty = 36% benzyna + 43% diesel + 14,5% ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczana jest według notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot.
Dyferencjał ropy Ural/Brent wynosił w tych okresach odpowiednio: 2,4 USD/b, 1,9 USD/b i 2,3 USD/b, czytamy na stronie internetowej Orlenu.
Modelowa marża petrochemiczna wyniosła odpowiednio: 908 euro/ t, 925 euro/ t i 1 001 euro/ t, poinformował również koncern.
Modelowa marża downstream wyniosła 12,4 USD/b wobec 12 USD/b miesiąc wcześniej i 12,8 USD/b w lutym 2017 r.
Modelowa marża downstream = przychody (90,7% produkty = 22,8% benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% etylen + 2,1% propylen + 1,2% benzen + 1,2% PX) – koszty (100% wsadu = 6,5% ropa Brent + 91,1% ropa URAL + 2,4% gaz ziemny).
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)