Postępowanie antymonopolowe wszczęto w lipcu 2008 roku. Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel stwierdziła, że spółka Kreisel Technika Budowlana zawarła nielegalne porozumienie z przedsiębiorcami sprzedającymi materiały chemii budowlanej. Sprawa dotyczy lat 2000-2008.

Poznańska firma jest producentem zapraw, tynków oraz spoiw.

Z materiałów zgromadzonych przez UOKiK wynika, że spółka ustaliła w umowach handlowych z odbiorcami hurtowymi ceny odsprzedaży produktów chemii budowlanej. Hurtownie zobowiązały się, że nie będą stosować cen niższych od fabrycznych, pomniejszonych maksymalnie o 28 proc. W przypadku zastosowania mniejszych stawek dystrybutorzy musieli uzyskać pisemną akceptację firmy Kreisel.

"Zawarte porozumienie w rzeczywistości oznaczało ustalenie minimalnej ceny detalicznej na oferowane konsumentom produkty chemii budowlanej" - napisano w komunikacie.

W opinii Urzędu, firma działająca w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej powinna posiadać odpowiednią wiedzę na temat zachowań naruszających równe zasady konkurencji. Okolicznością łagodzącą - zdaniem UOKiK - było zaprzestanie stosowania praktyki w trakcie prowadzonego postępowania. Przedsiębiorca zmienił umowy z dystrybutorami.

Za udział w porozumieniu, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, grożą sankcje finansowe sięgające 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.

Urząd ukarał również 25 dystrybutorów spośród 900, z którymi spółka handlowała. Kary wynoszą od 1 tys. zł do 12,2 tys. zł.

Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcom przysługuje prawo odwołania się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.