Wśród tych Europejczyków, którzy skłonni byli migrować w poszukiwaniu pracy, 21 proc. jest gotowych na przeprowadzkę, ale tylko w tym samym kraju, a 12 proc. rozważyłoby przeprowadzkę do innego państwa członkowskiego UE. 17 proc. osób byłoby gotowych do podjęcia pracy nawet poza UE.

W podejmowaniu decyzji o migracji w poszukiwaniu pracy istotną rolę odgrywa poziom wykształcenia młodych ludzi. Młodzi bezrobotni o wysokim poziomie wykształcenia są bardziej skłonni do przeprowadzek niż ci słabiej wykształceni. W 2016 r. wśród osób z wyższym wykształceniem 23 proc. gotowych było do przeprowadzki w tym samym kraju i 16 proc. gotowych do wyjazdu do innego kraju UE. Wśród osób z wykształceniem średnim było to odpowiednio 20 proc. i 11 proc, a wśród najsłabiej wykształconych 21 proc. i 10 proc..

Najmniej mobilni są młodzi bezrobotni na Malcie. Z danych Eurostatu wynika, że prawie trzy czwarte (73 proc.) bezrobotnych w wieku 20-34 lat w ogóle nie jest gotowych do wyprowadzki z domu w celu poszukiwania pracy.

Wysoki procent niechętnych do zmiany miejsca zamieszkania wśród młodych bezrobotnych zaobserwowano też w Holandii (69 proc.) i na Cyprze (68 proc.).

Reklama

Siódmym najmniej mobilnym narodem są Polacy. W naszym kraju 60 proc. młodych bezrobotnych nie zamierza wyprowadzać się z rodzinnego domu w poszukiwaniu pracy.

W siedemnastu państwach członkowskich UE ponad połowa młodych bezrobotnych nie jest gotowa do przeniesienia się w celu znalezienia pracy.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w obrębie jednego kraju najwyższy odsetek młodych bezrobotnych w UE był w Rumuni i Niemczech (oba po 37 proc.). Kolejni są Czesi i Irlandczycy (po 35 proc.). W Polsce 19 proc. młodych bezrobotnych deklarowało gotowość wyjazdu do pracy w innym mieście.

Jeszcze mniejszy odsetek deklaruje wyjazd za granicę. Najwięcej osób gotowych do przenosin w poszukiwaniu pracy do innego państwa UE było w Estonii i Chorwacji (po 26 proc.) i Słowenii (25 proc.). W Polsce odsetek ten wynosił 16 proc.

Udział młodych bezrobotnych gotowych do wyjazdu poza UE był najwyższy w Szwecji (34 proc.), następnie w Hiszpanii i Finlandii (28 proc.) oraz we Francji (27 proc.). W Polsce zaledwie 5 proc. młodych bezrobotnych skłonnych było szukać pracy w krajach innych niż państwa Wspólnoty.