Strata netto z dz. kontyn. Biotonu zmniejszyła się r: r do 14,54 mln zł w 2017 r.


Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Bioton odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 7,27 mln zł wobec 28,57 mln zł rok wcześniej.
"Na wysokość straty netto w 2017 roku główny wpływ miały koszty finansowe w grupie, w tym statystyczne różnice kursowe w kwocie 12,9 mln zł oraz pozostałe koszty, m.in. z tytułu odsetek i prowizji bankowych w kwocie 11,4 mln zł" – czytamy w piśmie zarządu załączonym do raportu.

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej wyniósł 18,03 mln zł (łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej 20,38 mln zł) wobec 13,89 mln zł straty rok wcześniej (łącznie 12,47 mln zł straty).
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniosły 361,65 mln zł (łącznie 384,99 mln zł) w 2017 r. wobec 277, 61 mln zł (łącznie 347,79 mln zł) rok wcześniej.
"Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł 37,1 mln zł wynikał w dużej mierze ze wzrostu przychodów ze sprzedaży insulin wzrost o 26,5%" - napisano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2017 r. wyniosła 245,89 mln zł wobec 26,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)