Wymianę sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Kraków Główny i Tunel wykona Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie w systemie „projektuj i buduj”.

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca zaprojektuje i wymieni sieć trakcyjną na odcinku o długości 50 km. Dodatkowo zamontowanych zostanie ok. 600 słupów wsporczych.

Jak podkreślają przedstawiciele PKP PLK, przebudowa zapewni sprawniejsze przejazdy pociągów na trasie Kielce – Kraków oraz umożliwi utrzymanie właściwych parametrów technicznych linii, ponieważ nowoczesna sieć trakcyjna jest mniej awaryjna.

Zastosowanie podczas wymiany elementów kompozytowych, a nie metalowych, ograniczy również możliwość strat powodowanych kradzieżami.

Roboty będą wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnego pociągu sieciowego, który niedawno zakupiła krakowska firma wykonawcza. Zakończenie prac przewidziano na koniec tego roku. Nie spowodują one utrudnień w ruchu pociągów – będą one jeździć wg obowiązującego rozkładu.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Bożena Dymkowska