Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy” organizowanej w dniu 20 kwietnia 2018r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Patronat nad konferencją objęli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. W Radzie Naukowej Konferencji zasiadają wybitni przedstawiciele nauki.

To kolejna konferencja poświęcona funkcjonowaniu rynku usług finansowych z cyklu Praktyka - problemy - potrzeby - perspektywy. Wydaje się, że temat kosztów usług finansowych jest bardzo aktualny. Poprzednie edycje odbyły się z sukcesem i spotkały z dużym zainteresowaniem.

Udział w konferencji zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego, Związku Banków Polskich, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, Rzecznicy Konsumentów, wybitni przedstawiciele świata nauki, reprezentanci kancelarii prawnych i biznesu. Wzorem poprzednich lat konferencja ma być platformą do spotkania i dyskusji regulatorów, naukowców
i przedsiębiorców.

Konferencja odbędzie się w sali im. Witolda Świdy 2D w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 7 we Wrocławiu. Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

• charakter i rodzaje wynagrodzeń instytucji finansowych za świadczone przez nie usługi,
• obowiązki informacyjne instytucji finansowych wobec klientów w odniesieniu do odpłatności za świadczone usługi,
• problem kalkulowania wysokości wynagrodzenia instytucji finansowych za świadczone usługi, adekwatność i odpowiedniość pobieranych opłat i prowizji do ponoszonych kosztów,
• ograniczenia (nakazy, zakazy) dotyczące dopuszczalności pobierania i wysokości wynagrodzenia za usługi finansowe,
• wpływ prawa konsumenckiego i uprawnień konsumenckich na wynagrodzenie instytucji finansowych,
• wynagrodzenie instytucji finansowych a regulacje dotyczące zasad świadczenia usług finansowych,
• nieuczciwe praktyki rynkowe i problem misselingu na tle odpłatności za usługi finansowe,
• publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe,
• prywatnoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe.Szczegółowe informacje, zasady rejestracji i program znajdują się na stronie konferencyjnej:

http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/