Jest to ponad 15 pkt. niżej niż na początku czwartego kwartału ub.r. W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku, wartość barometru jest niższa o ponad 30 pkt."Gospodarka znajdująca się w fazie spowolnienia gospodarczego coraz bardziej odczuwa skutki kryzysu finansowego przenikające do sfery realnej" - napisano w komentarzu do badań.

Instytut podaje, że widoczne jest to we wszystkich dziedzinach objętych barometrem IRG SGH: transporcie, rolnictwie, przemyśle przetwórczym, budownictwie, handlu, sektorze bankowym oraz gospodarstwach domowych.

"W styczniu br. odnotowujemy rekordowo wysokie spadki wartości wskaźników koniunktury w skali roku (styczeń 2008 do stycznia 2009). Największe spadki wskaźnika koniunktury nastąpiły w: transporcie, przemyśle przetwórczym i gospodarstwach domowych" - napisano.

Dynamika zmian wartości wskaźników koniunktury w kolejnych okresach 2008 zmieniała się, wynika z badań, a największe zmiany miały miejsce na przełomie roku. "W kolejnych miesiącach będziemy mieli do czynienia z negatywnym oddziaływaniem czynników cyklicznych, osłabionym przez czynniki sezonowe. Mało prawdopodobne jest, by siła czynników sezonowych była większa niż cyklicznych" - uważają eksperci z IRG. Ich zdaniem może jednak przyczynić się do spowolnienia tempa spadku aktywności gospodarczej. "Przewidujemy zatem dalsze pogarszania się koniunktury Polsce" - ocenili eksperci.