"Spodziewamy się, że wzrost w Europie rozwijającej się spowolni z 5,8 proc. w 2017 r. do nadal mocnych 4,3 proc. w 2018 r., a w 2019 r. osłabi się dalej do 3,7 proc. (0,8 i 0,4 proc. wyżej niż w prognozach z października)" - napisano w raporcie.

"Mocniejszy popyt zewnętrzny generowany przez lepszą aktywność gospodarczą w strefie euro podniósł krótkoterminowe perspektywy wzrostu wśród wszystkich krajów grupy" - dodano.

Poniżej prognozy dla wybranych krajów regionu i porównanie do październikowej edycji World Economic Outlook:

kwiecień '18 październik '17
Wzrost PKB w proc.
2018 2019 2018
Europa rozwijająca się* 4,3 3,7 3,5
Turcja 4,4 4 3,5
Polska 4,1 3,5 3,3
Rumunia 5,1 3,5 4,4
Węgry 3,8 3 3,4
Czechy 3,5 3 2,6
Strefa euro 2,4 2 1,9
Niemcy 2,5 2 1,8
Inflacja średnioroczna w proc.
2018 2019 2018
Europa rozwijająca się* 6,8 6,3 5,7
Turcja 11,4 10,5 9,3
Polska 2,5 2,5 2,3
Rumunia 4,7 3,1 3,3
Węgry 2,7 3,3 3,2
Czechy 2,3 2 1,8
Strefa euro 1,5 1,6 1,4
Niemcy 1,6 1,7 1,5
Saldo C/A w proc. PKB
2018 2019 2018
Europa rozwijająca się* -2,9 -2,7 -2,5
Turcja -5,4 -4,8 -4,6
Polska -0,9 -1,2 -1,2
Rumunia -3,7 -3,7 -2,9
Węgry 2,5 2,4 4,2
Czechy 0,3 0,4 0,1
Strefa euro 3,2 3,2 3
Niemcy 8,2 8,2 7,7
Stopa bezrobocia
2018 2019 2018
Europa rozwijająca się* - - -
Turcja 10,7 10,7 10,7
Polska 4,1 4 4
Rumunia 4,6 4,6 5,2
Węgry 3,8 3,5 4,3
Czechy 3 3,2 3
Strefa euro 8,4 8,1 8,7
Niemcy 3,6 3,5 3,7

*W skład Europy rozwijającej się wchodzą: Turcja, Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz Czarnogóra.