Podkreślając znaczenie koordynowania działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności i transformacji cyfrowej krajów Grupy ministrowie zaproponowali w deklaracji m.in. regionalne debaty i wymianę najlepszych praktyk, np. na temat poszerzania współpracy transgranicznej oraz wspierania innowacyjności w ramach istniejących narodowych i unijnych mechanizmów finansowania.

Zaproponowali też opracowanie wspólnego stanowiska V4 na temat długoterminowej strategii przemysłowej UE i zacieśnienie współpracy w ramach narodowych platform przemysłu 4.0.

„Największym wyzwaniem dla Europy, a więc także dla nas, jest kwestia budowy konkurencyjności gospodarki. Czym jest konkurencyjność gospodarki w dobie globalizacji XXI wieku? Na dzisiaj to przemysł 4.0, stawianie na cyfryzację, na elektromobilność, wszystkie te trendy, gdzie mamy szansę jako państwo (polskie) i państwa Grupy Wyszehradzkiej odegrać istotną rolę” – powiedział PAP wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, który sygnował dokument ze strony polskiej.

Jak zaznaczył, nadchodzi czas, kiedy do głosu zaczyna dochodzić robotyzacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja, a Polska ma ambitnych, przedsiębiorczych młodych ludzi i wielu informatyków, którzy wygrywają konkursy światowe i są cenieni na świecie. „To jest dla nas olbrzymia szansa, żebyśmy wykorzystali ich potencjał dla rozwoju gospodarczego” - powiedział.

Na konferencji prasowej minister gospodarki Węgier Mihaly Varga podkreślił, że kraje V4 przywiązują dużą wagę do inicjatywy połączenia stolic państw Grupy Wyszehradzkiej szybką koleją.

Jak zaznaczył Ociepa, projekt ten jest Polsce potrzebny m.in. dlatego, że „traktujemy jako priorytet budowę centralnego portu komunikacyjnego, czyli potężnego lotniska dla Europy Środkowo-Wschodniej, które miałoby być pod Warszawą”.

„Możliwość połączenia tego portu z innymi stolicami europejskimi, np. koleją szybkich prędkości, jest po prostu niezbędne dla powodzenia projektu lotniska, dlatego że projekt tak dużego lotniska nie jest projektem tylko narodowym. On ma sens tylko, jeśli (lotnisko) stanie się hubem transportowym. A do tego są potrzebne połączenia z innymi państwami, najlepiej jak najbardziej sprawne i jak najszybsze” - podkreślił.

Varga powiedział również, że kraje V4 chciałyby uruchomić platformę stwarzającą możliwość kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, gdyż w praktyce często nie wiedzą one o sobie nawzajem.

W czwartek przedstawiciele centralnych urzędów statystycznych państw V4 podpisali też w Budapeszcie memorandum o współpracy w dziedzinie statystycznej, w szczególności w sferze udoskonaleń metodologicznych i jakościowych, jak również unowocześnienia procesów realizacji badań statystycznych. Jak podkreślił czeski wiceminister przemysłu Vladimir Bartl, ma to znaczenie dla lepszego prognozowania i stworzenia bardziej przewidywalnego środowiska dla biznesu.

>>> Czytaj też: Eksperci: Rosjanie mogą wyjść na ulice, ale nie z powodów politycznych