Europosłowie uważają, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają coraz większe trudności z pozyskaniem środków finansowych niezbędnych do działania w sposób niezależny i skuteczny.

W związku z tym zaproponowali zapisanie w przyszłym budżecie UE specjalnego funduszu: europejskiego instrumentu na rzecz wartości, który służyłby promowaniu i ochronie fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, w szczególności demokracji, wolności, państwa prawnego i praw podstawowych.

Przedstawiając projekt, poseł sprawozdawca Michał Boni (PO) podkreślał, że "demokracja nie jest dana raz na zawsze, dlatego trzeba ją aktywnie pielęgnować i chronić".

"Najbardziej kompetentnym aktorem do tego zadania jest społeczeństwo obywatelskie, więc Unia powinna w nie inwestować” - dodał. Zwrócił również uwagę, że dotychczas UE nie wypracowała odpowiednich narzędzi wsparcia rodzimego społeczeństwa obywatelskiego, choć od lat stosuje takie instrumenty wobec państw trzecich.

Komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova przychylnie odniosła się do inicjatywy i zapowiedziała, że Komisja będzie "badać możliwość stworzenia nowych mechanizmów wsparcia".

Fundusz byłby źródłem wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które działają na rzecz promowania i ochrony wartości demokratycznych na szczeblu lokalnym i krajowym. Stanowiłby on uzupełnienie już istniejących funduszy europejskich, ale byłby finansowany z nowych środków, jako oddzielna pozycja budżetowa. Europosłowie wzywają Komisję Europejską do wygospodarowania na ten cel blisko półtora miliarda euro w nowym siedmioletnim budżecie po 2020 r.

W założeniu dostęp do środków ma być maksymalnie uproszczony, by z funduszy korzystać mogły także małe organizacje. Fundusz zarządzany ma być przez Komisję Europejską.

>>> Czytaj też: Będą ustępstwa ws. migrantów? Orban ma plan, jak się obronić przed art. 7