Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się w skali roku o 5,1% do 114,41 mld zł w I kw. 2018 r., podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6% (wobec 5,8% na 31 grudnia 2017 r. i 6,4% na 31 marca 2017 r.)
"Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 5,1% do 114 406 mln zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 5,5% r/r do 59 094 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 3,8% r/r do 48 215,5 mln zł" - czytamy w raporcie.
W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 r. wartość nowo uruchomionych kredytów hipotecznych wyniosła blisko 1,6 mld zł i zwiększyła się o 22,2% r/r.
"W omawianym okresie zarejestrowano znaczną liczbę wniosków o kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego w ramach ostatniego etapu programu Mieszkanie dla Młodych, zapewniając sobie udział w tym segmencie rynku na poziomie 26%" - czytamy dalej.
Portfel brutto kredytów hipotecznych BZ WBK wzrósł o 4,6% r/r do 35,5 mld zł na dzień 31 marca 2018 r., w tym część w złotych osiągnęła roczne tempo wzrostu na poziomie 15,9% r/r i wartość 25,2 mld zł.
"Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 4,7% r/r do 113 576,6 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 2,8% r/r do 66 073,7 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 7,6% r/r do 47 502,9 mln zł" - podano także w raporcie.
Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów ukształtował się na poziomie 96% w dniu 31 marca 2018 r wobec 96,7% w dniu 31 grudnia 2017 r. i 95,9% w dniu 31 marca 2017 r.
Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,9 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 17,6%.
Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 wyniosła 3,5 mln (+7,5% r/r), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1,1 mln klientów (+25,4% r/r).
Baza klientów bankowych liczyła blisko 6,5 mln, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK S.A.
BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.
(ISBnews)