CCC rekomenduje wypłatę 2,3 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Zarząd CCC zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 37,37 mln zł zysku jednostkowego spółki za 2017 r. na dywidendę oraz części kapitału zapasowego w kwocie 57,3 mln zł, co da łącznie wypłatę wysokości 2,3 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

"Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez zarząd do podziału między akcjonariuszy wynosi 94 677 200. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 2,30 zł" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na 29 września 2018 r., a termin jej wypłaty na 1 października 2018 r.

"Zarząd wystąpi do rady nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją walnemu zgromadzeniu" - czytamy także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)