Niemal 500 działających w Polsce w branży chemicznej przedsiębiorstw (bez sektora paliwowego i farmaceutycznego) każdego roku ma ponad 60 mld zł przychodów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zyski z roku na rok są coraz wyższe. Jeszcze w 2010 roku łączny zysk firm chemicznych wynosił ok. 2,5 mld zł, żeby w roku 2016 sięgnąć 5,7 mld zł. Wyników za cały zeszły rok GUS jeszcze nie opublikował, ale po pierwszym półroczu zyski branży przekroczyły 3 mld zł i były o 15 proc. niższe niż rok wcześniej.

Stale rośnie sprzedaż eksportowa polskiej chemii. W zeszłym roku działające w kraju firmy sprzedały na rynkach zagranicznych towary o rekordowej wartości 63 mld zł.

Wyniki za zeszły rok opublikowały już firmy chemiczne notowane na warszawskiej giełdzie. Każda z sześciu spółek zakończyła rok na plusie, ale nie wszystkim udało się zwiększyć zyski.

Z dużym zyskiem

Udany rok ma za sobą Grupa Azoty, największa krajowa spółka działająca w branży chemicznej.

– Zakończony rok 2017 przyniósł konsekwentną realizację strategii. Działaniom wzbogacającym ofertę dla rolnictwa, zmierzającym do dywersyfikacji źródeł przychodów i rozwijaniu potencjału badawczo-rozwojowego, towarzyszyła dalsza konsolidacja działających w grupie spółek. Wzrost przychodów oraz wyników operacyjnych dobitnie pokazuje skuteczność realizowanej strategii powiązanej z umiejętnym wykorzystaniem otoczenia makroekonomicznego i rynkowego. Grupa konsekwentnie realizuje też program inwestycyjny. Nakłady na inwestycje strategiczne w ubiegłym roku po raz kolejny przekroczyły 1 mld zł. – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Przychody ze sprzedaży firmy wzrosły o ponad 7 proc., do poziomu 9,6 mld zł. Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) zwiększył się o 25 proc., do 1,19 mld zł. Na czysto spółka zarobiła 489 mln zł (550 mln zł, jeśli z obliczeń wyłączyć zdarzenia jednorazowe), o ponad 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wyniki poprawiły się w dwóch z trzech podstawowych segmentów działalności. Największy udział we wzroście przychodów i zysków miał segment tworzyw, czyli przede wszystkim poliamidy, znajdujące szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, elektrotechnice, AGD oraz przemyśle spożywczym i włókienniczym. Popyt na tworzywa rósł w zeszłym roku, ze względu na ożywienie gospodarcze w strefie euro, która jest głównym rynkiem zbytu dla tej grupy produktów spółki.

Grupa Azoty efektywniej niż w poprzednim roku wykorzystywała kaprolaktam, który jest jednym z półproduktów stosowanych do produkcji tworzyw. Spółka przerabiała go na produkty o wyższej marży. Dzięki temu na poziomie zysku EBITDA segment tworzyw zarobił 221 mln, wobec 21 mln straty rok wcześniej.

W segmencie chemicznym wynik EBITDA poprawił się o ponad 43 mln zł, do poziomu 348 mln zł. Sprzedaż wzrosła o prawie 350 mln zł, osiągając poziom 2,79 mld zł. W tej części biznesu spółka zanotowała wyższe przychody w przypadku wszystkich najważniejszych produktów. Najwyższą dynamikę sprzedaży zanotowała biel tytanowa, wytwarzana w zakładach w Policach. To tlenek tytanu, używany przede wszystkim jako składnik farb i lakierów, ale mający zastosowanie także w hutnictwie czy przemyśle metalurgicznym. W zeszłym roku więcej bieli tytanowej kupowały Chiny.

Więcej Grupa Azoty zarabiała także na alkoholach OXO, wykorzystywanych do produkcji plastyfikatorów, dodatku do olejów napędowych oraz jako rozpuszczalniki w produkcji farb, lakierów i innych gałęziach przemysłu. Wchodząca w skład Grupy spółka w Kędzierzynie jest jedynym producentem alkoholi OXO w Polsce.

Jedynie segment nawozowy nie zanotował poprawy wyników finansowych w 2017 roku. Wpływ na to miał przede wszystkim rosnący import nawozów, wysokie ich zapasy oraz utrzymujące się niskie ceny płodów rolnych, wysokie stany magazynowe oraz spadająca wycena dolara z wpływem na światowe notowania płodów rolnych. W przypadku nawozów azotowych znaczący wpływ na spadek marży Azotów miał wzrost cen gazu. Wynik EBITDA był w 2017 roku niższy o 10 proc. niż rok wcześniej i wyniósł 484 mln zł. Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych, wynikających ze skorygowania w dół wartości aktywów, wynik EBITDA było o 2 proc. niższy niż rok wcześniej.

Drogie surowce

Udany rok ma za sobą PCC Rokita. Wprawdzie producent specjalistycznych surowców chemicznych zarobił w zeszłym roku mniej niż rok wcześniej, jednak w 2016 r. zrealizował jednorazowy zysk ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej. Uwzględniając ten fakt, spółka zarobiła w zeszłym roku o 15 proc. więcej.

Zróżnicowane były także wyniki największych przedsiębiorstw chemicznych w Europie. Znaczącą poprawę zanotował niemiecki BASF. Przychody firmy wzrosły o 12 proc. To przede wszystkim efekt wysokiego tempa wzrostu globalnej gospodarki, dzięki czemu zwiększył się popyt na produkty spółki. Jednak mimo dobrej koniunktury także niemieckiemu gigantowi dały się we znaki przede wszystkim rosnące ceny surowców, które spółka nie zawsze była w stanie przerzucić na odbiorców swoich produktów. Mimo tego największa do niedawna firma chemiczna na świecie (do czasu połączenia amerykańskich koncernów DowChemical i DuPont pod koniec 2015 r.) zarobiła w zeszłym roku o 50 proc. więcej niż rok wcześniej. Podobny wynik jak rok wcześniej zanotował austriacki Borealis, specjalizujący się w produkcji związków poliolefinowych.

Czytaj więcej:

Na świecie chemiczne koncerny łączą siły

W tej branży warto być wielkim

Grupa Azoty stawia na innowacje

Nowatorski sposób leczenia złamań ze wsparciem Idea4Azoty

Azoty to nie tylko nawozy