Work Service miał 96,29 mln straty netto zł w 2017 r.; EBIT: 4,28 mln złWarszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Work Service odnotowało 96,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 33,22 mln zł wobec 25,49 mln zł. Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 52,95 mln zł wobec 39,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 4,28 mln zł wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 132,8 mln zł w 2017 r. wobec 1 944,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 64,23 mln zł wobec 2,69 mln zł straty rok wcześniej.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)