Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - ATM Grupa odnotowała 27,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 22,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 32,09 mln zł wobec 23,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,38 mln zł w 2017 r. wobec 173,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 14,27 mln zł wobec 16,66 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)