GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 28,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 27,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) za kilka tygodni przedstawi aktualizację strategii do 2020 roku, poinformował prezes Marek Dietl. >>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos odnotowała 320,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 410,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Grupa Lotos przerobiła 39% ropy pochodzenia innego niż Ural w I kw. 2018 r., poinformowała spółka. >>>> 

Zadłużenie netto Grupy Lotos zmniejszyło się o 2,2 mld zł r/r na koniec I kw. 2018 r., co skutkowało osiągnięciem wskaźnika dług netto/EBITDA wg LIFO r/r na poziomie 0.9x, poinformowała spółka. >>>> 

Grupa Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S5, na odcinku łączącym Wrocław z Poznaniem, poinformowała spółka. Łącznie Grupa Lotos planuje uruchomić 8 tego typu stacji w latach 2018-2020. >>>>

Pełniący obowiązki prezesa Grupy Lotos Mateusz Bonca zadeklarował, że weźmie udział w konkursie na prezesa i trzech wiceprezesów spółki, ogłoszonym wczoraj przez radę nadzorczą. >>>> 

Grupa Lotos nie podjęła jeszcze decyzji w zakresie rekomendacji co do wysokości dywidendy za 2017 r., poinformował p.o. prezesa Mateusz Bonca. >>>> 

Work Service

Work Service odnotowało 96,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Work Service miał 623,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 24,4 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I kwartale 2018 r. (wobec odpowiednio 583,7 mln zł i 23,6 mln zł w I kw. 2017 r.), podała spółka, prezentując wstępne niezaudytowane dane, podała spółka. >>>>  

PBG

PBG odnotowało 30,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 838,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa PBG weszła w bieżący rok z portfelem zamówień wynoszącym 3,25 mld zł, podała spółka. >>>> 

Kruk

Kruk odnotował 90,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 115,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kruk posiada zdolność sfinansowania zakupu wszystkich portfeli wierzytelności, które są obecnie w posiadaniu GetBack i może obsłużyć je operacyjnie. Spółka ma ok. 1 mld zł dostępnego finansowania bankowego, może też przeprowadzić emisję obligacji, ale nie zakłada emisji akcji, by taką potencjalną transakcję sfinansować, poinformował członek zarządu Kruka Michał Zasępa. >>>>   

Kruk zakłada, że przekroczy kwotę 275 mln zł inwestycji w Polsce, założoną w budżecie na ten rok, i oczekuje spadku cen nabywanych wierzytelności w związku z tym, że jeden z konkurentów "jest już nieaktywny" na rynku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk będzie finansował inwestycje głównie z linii kredytowych w bankach. >>>> 

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotowało 41,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 16,49 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 29 maja. >>>>  

Orbis

Orbis odnotował 4,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wzrost przychodu na 1 dostępny pokój (RevPAR) o 5,8% r/r w hotelach Orbisu w I kw. 2018 r. "pozytywnie nastraja na dalszą część roku", poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. >>>> 

Orbis planuje capex bez zdarzeń jednorazowych - takich jak wykup hoteli, czy ewentualne akwizycje - w przedziale 150-170 mln zł w latach 2018-2019, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Pomimo wzrostu kosztów Orbis liczy na wzrost wyników operacyjnych i marżowości, dodał. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

Introl

Introl odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Polnord

Polnord odnotował 3,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polnord podtrzymuje strategiczny cel sprzedaży min. 1 500 mieszkań w 2019 r., poinformował prezes Dariusz Krawczyk. >>>> 

Elemental Holding

Rada nadzorcza Elemental Holding podjęła uchwałę o odwołaniu następujących członków zarządu: Marty Rutkowskiej i Almontasa Kybartasa, poinformowała spółka. Jednocześnie rada powołała Krzysztofa Spyrę na nowego członka zarządu spółki. Spyra pełnił dotychczas funkcję prokurenta spółki. Ponadto w związku ze złożeniem przez Agatę Jarską rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej spółki rada podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu nowego członka w osobie Jarosława Michalika i powierzyła mu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. >>>>  

Akcjonariusze Elemental Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 752 tys. zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja. >>>>  

Czerwona Torebka

Czerwona Torebka w toku prac nad rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2017 podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł, poinformowała spółka. Odpis dotyczy pozostałej kwoty należności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za akcje Małpka S.A. >>>>  

Budimex

Budimex odnotował 63,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 85,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 10,4 mld zł na koniec marca br., poinformował prezes Dariusz Blocher. Wskazał, że spółka nie planuje jego dalszej rozbudowy ze względu na sytuację rynkową. >>>>  

Budimex Nieruchomości sprzedał 270 mieszkań w I kw. 2018 r., a przekazał 688, poinformował prezes Dariusz Blocher. Według niego, w II połowie roku sprzedaż powinna przyspieszyć w związku z rozbudową oferty. >>>> 

Asseco BS

Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 14,72 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 13,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mirbud

Mirbud odnotował 22,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Grupa Mirbud celuje w 1 mld zł przychodów i dalsze obniżanie zadłużenia w tym roku, podała spółka. >>>>  

Portfel zamówień Mirbud S.A. wynosi ponad 800 mln zł, w tym na rok 2018 przypada ok. 620 mln zł. Natomiast portfel PBDiM Kobylarni - infrastrukturalnej spółki z grupy Mirbudu - wynosi ok. 600 mln zł, w tym 420 mln przypada do realizacji w br., podano w raporcie rocznym. >>>> 

Mirbud, który na początku tego roku zarejestrował spółkę na Ukrainie, liczy na pozyskiwanie na ukraińskim rynku 100-200 mln zł przychodów, poinformował prezes Jerzy Mirgos. >>>> 

Ferrum

Ferrum odnotowało 46,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali odnotowało 41,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 42,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Mabion

Mabion odnotował 57,89 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 55,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ATM Grupa

ATM Grupa odnotowała 27,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 22,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Archicom

Archicom Polska, jednostka zależna Archicomu, zawarła z osobą fizyczną umowę przyrzeczoną sprzedaży dotyczącą zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni - Oksywie, o powierzchni ok. 0,4 ha, za cenę netto 2,5 mln zł, poinformowała spółka. Na przedmiotowej nieruchomości Archicom Polska zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną pozwalającą na budowę ok. 60 mieszkań. >>>> 

WDX

WDX odnotował 6,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Quercus TFI

Walne zgromadzenie Quercus TFI powołało Pawła Pasternoka na stanowisko członka zarządu oraz Pawła Sanowskiego na członka rady nadzorczej, podała spółka. >>>> 

ERG

ERG odnotowało 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dom Development

Akcjonariusze Dom Development zdecydują o przeznaczeniu 189,76 mln zł na dywidendę, tj. o wypłacie 7,6 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 czerwca. >>>> 

PGNiG, PKN Orlen

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Orlen Upstream - spółka zależna PKN Orlen - rozpoczęły wiercenie w poszukiwaniu gazu ziemnego na odwiercie Chwalęcin-1K w ramach wspólnego projektu Płotki w województwie wielkopolskim, podało PGNiG. Spółki przygotowują się także do zagospodarowania złoża Miłosław, gdzie rozpoczęcie wydobycia planowane jest na I poł. 2019 r. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało wstępnie 1 566 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1 599 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 674 mln zł wobec 2 769 mln zł rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Grupa Lotos aktywnie poszukuje nowy złóż za granicą, ale obecnie nie może komentować postępów w tym zakresie, poinformował p.o. prezesa Mateusz Bonca. >>>> 

Netia

Netia nie jest zadowolona z tempa prac dotyczącego modernizacji własnej sieci, ale widzi już pierwsze efekty akcji marketingowej i liczy na wzrost liczby usług szerokopasmowych na sieci własnej w II kw. br., wynika z wypowiedzi prezes Katarzyny Iwuć. >>>>   

PKN Orlen

PKN Orlen podpisał aneks do kontraktu z Saudi Aramco, który zwiększa wolumeny dostaw ropy naftowej do 100 tys. ton miesięcznie, podała spółka. >>>>  

Ulma

Akcjonariusze Ulma zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 3,81 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd przeznaczy na dywidendę 18,35 mln zł z zysku netto za 2017 rok oraz część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1,67 mln zł. >>>> 

Bank Millennium

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium na pozytywną ze stabilnej. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB, podała agencja.>>>> 

Ciech

Ciech zdecydował o przystąpieniu do fazy wykonawczej inwestycji w budowę zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, podała spółka. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln euro. >>>> 

Bowim

Akcjonariusze Bowim zdecydują 24 maja o przeznaczeniu 1,8 mln zł z zysku za ubiegły rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>> 

11bit Studios

Sprzedaż gry "Frostpunk", której premiera odbyła się dzisiaj o godz. 15.00 przekroczyła poziom 250 tys. szt., podało 11bit Studios. >>>> 

Energa

Energa planuje ogłosić dziesięcioletnią Strategiczną Agendę Badawczą w III kwartale 2018 r., podała spółka. >>>> 

JSW

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 maja. >>>>