WZ CD Projekt zdecydowało o skupie akcji na rozliczenie kupna Strange New ThingsWarszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projekt zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie do 21,1 tys. akcji własnych w celu rozliczenia transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki Strange New Things, wynika z uchwał walnego.

„Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2017 w kwocie 184 612 975,08 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w uchwale.

„Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia przeznaczyć niepodzielony wcześniej wynik spółki, w kwocie 16 440 856,74 zł na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w kolejnej uchwale.

„Upoważnia się zarząd spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych spółki w celu rozliczenia transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki Strange New Things" – podano w odrębnej uchwale.

Łączna liczba nabytych akcji własnych nie przekroczy 21 105 akcji, co odpowiada nie więcej niż 0,022% kapitału i głosów. Minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 70,0 zł, a maksymalna 170,0 zł. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 3 600 000,00 zł. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych zostaje udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2018 r., wymieniono w uchwale.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)